خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi ررسی مسیری که از طریق آن تطبیق‌پذیری حرفه‌ای منجر به افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی می‌شود
دانلود مقاله isi ررسی مسیری که از طریق آن تطبیق‌پذیری حرفه‌ای منجر به افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی می‌شود

دانلود مقاله isi ررسی مسیری که از طریق آن تطبیق‌پذیری حرفه‌ای منجر به افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی می‌شود

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ررسی مسیری که از طریق آن تطبیق‌پذیری حرفه‌ای منجر به افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی می‌شود

عنوان انگليسي مقاله :: Exploring the path through which career adaptability increases job satisfaction and lowers job stress: The role of affect

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
23 صحفه WORD
41239

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫تطبیق‌پذیری حرفه‌ای
۲٫مسیر تطبیق‌پذیری حرفه‌ای تا نگرش‌های مثبت شغلی
شکل ۱٫ فرضیه‌های تست‌شده در مطالعه‌ی فعلی
۳٫روش
۳٫۱٫رویه
۳٫۲٫شرکت‌کنندگان
۳٫۳٫مقیاس‌ها
۳٫۳٫۱٫تطبیق‌پذیری حرفه‌ای
۳٫۳٫۲٫اثر مثبت و اثر منفی
جدول ۱٫ میانگین‌ها، انحراف‌های استاندارد، همبستگی‌ها و قابلیت‌ اطمینان متغیرهای مطالعه
۳٫۳٫۳٫رضایت شغلی
۳٫۳٫۴٫استرس کاری
۳٫۴٫تحلیل داده‌ها
جدول ۲٫ خلاصه‌ای از مقایسه‌های بین شرکت‌کنندگانی که در زمان ۲ و زمان ۳ پاسخ‌گو بودند و کسانی که پاسخ‌گو نبودند.
۴٫نتایج
۴٫۱٫مقایسه‌ی مدل‌ها
۴٫۲٫تست فرضیه‌های ۱ و ۲
۴٫۳٫تست برای واسطه
جدول ۳٫ x2و اندیس‌های تطبیق مدل‌های تست‌شده و تست‌های اختلافی x2
شکل ۲٫ ضرایب استاندارد مدل ۴٫ فلش‌های مضاعف، رنگ روشن نشان‌دهنده‌ی همبستگی‌ میان باقی‌مانده‌ها هستند؛ ضرایب‌ آن‌ها برای شفافیت حذف شده‌اند. †p <.10; *p <.05; **p <.01; ***p <.001.. (برای تفسیر مراجع به صورت رنگی در این شکل، خواننده می‌تواند به نسخه‌ی وب این مقاله مراجعه کند. 5.بحث 6.نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ساختار تطبیق‌پذیری حرفه‌ای یا توانایی مدیریت توسعه‌ و چالش‌های شغلی، خروجی‌های مهمی را پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، اطلاعات کمی در مورد مکانیزم‌های تأثیرگذار بر آثار مثبت آن وجود دارد. مطالعه‌ی فعلی به بررسی تأثیر تطبیق‌پذیری حرفه‌ای بر رضایت شغلی و استرس کاری پرداخته است که بر اساس وضعیت‌های مؤثر فردی تعدیل‌شده است. با استفاده از نمونه‌ی نمایشی ۱۶۷۱ کارمند در سوئیس، فرض کردیم که به‌مرورزمان، تطبیق‌پذیری حرفه‌ای از طریق اثر مثبت بالا و اثر منفی پائین تر به ترتیب منجر به افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس کاری می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از سه موج اول پروژه‌ی طولی بر مسیرهای حرفه‌ای در سوئیس اجرا شدند. شرکت‌کنندگان برای هر موج یک بررسی را تکمیل کردند. نتایج مدل طول تأخیر- عرضی ۳ موج نشان می‌دهد که کارمندان با تطبیق‌پذیری‌ حرفه‌ای بالاتر در زمان ۱، در زمان ۳ رضایت شغلی بیشتر و استرس کاری کمتری را نسبت به کارمندان با تطبیق‌پذیری حرفه‌ای پائین تر تجربه‌ کرده‌اند. اثر تطبیق‌پذیری حرفه‌ای بر رضایت شغلی و استرس کاری بر اساس اثر منفی محاسبه شد: افراد با تطبیق‌پذیری حرفه‌ای بالاتر، اثر منفی کمتری را تجربه کردند که همین‌ مسئله فراتر از سطوح قبلی رضایت شغلی و استرس کاری، منجر به سطوح پائین تر استرس و سطوح بالاتر رضایت شغلی شد. نتایج کلی از مفهوم تطبیق‌پذیری حرفه‌ای به‌عنوان یک منبع خودگردان حمایت کردند که قادر به ارتقای یک چرخه‌ی صحیح است که در آن ارزیابی افراد از منابع برای کار با محیط (تطبیق‌پذیری حرفه‌ای) منجر به شکل‌گیری وضعیت‌های مؤثر می‌شود که به‌نوبه‌ی خود بر ارزیابی آن‌ها از شغلشان تأثیر می‌گذارد.

دانلود مقاله isi ررسی مسیری که از طریق آن تطبیق‌پذیری حرفه‌ای منجر به افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی می‌شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *