خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی
دانلود مقاله isi نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

دانلود مقاله isi نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

عنوان انگليسي مقاله :: Exchange rate volatility and its impact on domestic investment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
23 صحفه WORD
10084

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات مهم
۱٫مقدمه
۲٫مدل و روش
۳٫نتایج تجربی
جدول ۱٫ آمار توصیفی
جدول ۲٫ آزمون DF اعمال شده به متغیرهای دوم افتراقی
جدول ۳٫ برآورد های ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت مدل تصحیح خطا
جدول ۴٫ آمار تشخیصی
جدول ۵٫ برآوردهای ضریب بلند مدت و کوتاه مدت مدل تصحیح خطا با استفاده از معیار SBC
جدول ۶٫ آمار تشخیصی
۴٫خلاصه و نتیجه گیری
ضمیمه. تعریف داده ها و منابع
متغیرها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

رابطه بین نوسانات نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی توجه برخی افراد را در منابع کلان جلب کرده است. مطالعات قبلی که این رابطه را بررسی کردند بر روی داده های سطح شرکت که دارای نتایج ترکیبی است تمرکز کردند. در این مقاله می گوییم که این رابطه در مجموع به طور برابر اعمال می شود. تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری داخلی را با استفاده از داده های سری زمانی در هر ۳۶ کشور موجود در مدل خود ارزیابی می کنیم. کاربرد روش ارزیابی محدوده نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری داخلی در ۲۷ کشور تاثیرات کوتاه مدت قابل توجهی دارد. تاثیرات کوتاه مدت تنها در ۱۲ کشور به بلند مدت منتقل می شوند.

دانلود مقاله isi نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایه گذاری داخلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *