خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi کنترل تولید اتوماتیک چهار ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده
دانلود مقاله isi کنترل تولید اتوماتیک چهار ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده

دانلود مقاله isi کنترل تولید اتوماتیک چهار ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده

عنوان انگليسي مقاله :: Evolutionary Computation based Four-Area Automatic Generation Control in Restructured Environment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
18 صحفه WORD
53732

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
فهرست اصطلاحات
مقدمه
شکل ۱٫ دیاگرام شماتیک یک سیستم چهار-ناحیه ای
الگوریتم ژنتیک با کدگذاری دودویی
شکل ۲٫ نمودار مبتنی بر MATLAB-SIMULINK ناحیه ۳٫
الگوریتم ژنتیک با کدگذاری حقیقی
بهینه سازی تجمع ذرات با تکنیک ضریب انقباض
بهینه سازی بهره های PID مبتنی بر MCASO
سیستم های آزمایشی شبیه سازی شده
معاملات مبتنی بر poolco
قراردهای های مبتنی بر ترکیب poolco و دو-جانبه
نقض قرارداد
داده ها و پارامترهای ورودی
نتایج محاسباتی و مباحثات
جدول ۱٫ داده های ثابت سمت-ناحیه مربوط به چهار ناحیه با تولید گرمایی نابرابر
جدول ۲٫ پارامترهای نامی ناحیه ۳، بهره های PID نامی بهینه برای ناحیه ها و MINFDM
شکل ۴٫ نمودارهای انحرافات فرکانسی در برابر زمان
شکل ۵٫ نمودارهای MATLAB-SIMULINK مربوط به پخش بارهای خطوط ارتباطی
شکل ۳٫ نمودارهای Minfdm در مقابل چرخه های تکرار مربوط به هر الگوریتم

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ــ در این مقاله، کنترل تولید خودکار چند-واحد چهار-ناحیه ای، در سیستم تجدید ساختار شده، بررسی می شود. انواع مختلفی از خدمات جانبی در سیستم قدرت، وجود دارد. یکی از این خدمات جانبی، تبعیت بار با کنترل فرکانس می باشد، که در دسته بندی گسترده ی کنترلِ تولیدِ اتوماتیک، در سیستم قدرت تجدید ساختار شده، قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله، معرفی چند تکنیک تازه مبتنی بر محابسه تکاملی می باشد که بصورت مستقل برای بدست آوردن پارامترهای بهره بهینه برای عملکردهای گذرای بهینه تحت شرایط عملیاتی مختلف سیستم، بکار می روند. نتایج محاسباتی و عملکردهای گذرا، مقایسه می شوند تا در پایان، بهترین روش بهینه سازی برای این مساله، بدست آید. با انجام مقایسه ها، ثابت شده است که یک الگوریتم جدید مبتنی بر تجمع ذرات، بنام بهینه سازی تجمع و بی نظمی اصلاح شده (MCASO)، و الگوریتم ژنتیک با کد حقیقی (RGA)، بهترین آنها می باشند. PSO مرسوم و الگوریتم ژنتیک با کد باینری (دودویی)، دو تکنیک بعدی می باشند که عملکردهای زیربهینه را بدست می دهند. یک DISCO (شرکت توزیع) می تواند بصورت انفرادی و نیز چند-جانبه با یک GENCO (شرکت تولید کننده) برای توان معامله کند، و این معاملات، تحت نظر ISO صورت می پذیرند. در این مقاله، از مفهوم ماتریس مشارکت DISCO برای شبیه سازی معامله های دو-جانبه در نمودار چهار-ناحیه ای، استفاده شده است. مقادیر محاسبه شده مشارکت ژنراتور و مبادلات توان خط ارتباطی، مطابق با مقادیر حقیقی مربوطه که توسط MATLAB-SIMULINK بدست آمده است، می باشد. پاسخ های گذرای بهینه، با جایگزین کردن بهره های بهینه در دیاگرام چند-واحد چهار-ناحیه ای مبنی بر MATLAB-SIMULINK، بدست می آیند.

دانلود مقاله isi کنترل تولید اتوماتیک چهار ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *