خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi پورتال اطلاعات سازمانی در حمایت از فرایند کسب و کار تیم های طراحی و عملکرد تجارت مشترک
دانلود مقاله isi پورتال اطلاعات سازمانی در حمایت از فرایند کسب و کار تیم های طراحی و عملکرد تجارت مشترک

دانلود مقاله isi پورتال اطلاعات سازمانی در حمایت از فرایند کسب و کار تیم های طراحی و عملکرد تجارت مشترک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پورتال اطلاعات سازمانی در حمایت از فرایند کسب و کار تیم های طراحی و عملکرد تجارت مشترک

عنوان انگليسي مقاله :: Enterprise Information Portals in support of business process, design teams and collaborative commerce performance

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
38 صحفه WORD
4514

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
پیشینه نظری و فرضیه¬های پژوهشی
مدیریت دانش
پورتال اطلاعات سازمانی (EIP)
یکپارچه¬سازی فرایند کسب و کار (BPI)
تیم طراحی مشترک (CDT)
تجارت مشترک (c-commence)
روش تحقیق
اندازه گیری ها
تفاوت¬ها و شباهت¬های موجود میان نظریه و عمل
مطالعه موردی و نتایج تحلیل داده ها
تحلیل مدل اندازه¬گیری
تحلیل مدل معادلات ساختاری
محدودیت ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

پورتال های اطلاعات سازمانی (EIP)، به طور گسترده به عنوان بسترهایی برای یکپارچه سازی مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات (IT) پذیرفته شده است. این مطالعه بر مبنای دیدگاه مدیریت دانش انجام شده است تا تاثیر EIP ها را بر تجارت مشترک در صنعت خودرو مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به بررسی یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار داخلی و خارجی و هماهنگی تیم های طراحی مشترک می پردازد. پژوهش کیفی اولیه، به بررسی برنامه های کاربردی عملی یک EIP در یک شرکت خودروسازی می پردازد. سپس، مدل پژوهشی با استفاده از برآورد پرسشنامه بخش R&D شرکت موتور در تایوان، تنظیم شده و مورد آزمایش قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که حضور EIP ها می تواند به شرکت کمک کند تا فواید تجارت مشترک را درک کنند. علاوه بر این، EIP با افزایش درجه یکپارچه سازی فرایند سرمایه گذاری و تقویت نوآوری فرایند و ارتباطات تیم های مشترک طراحی، به بهبود عملکرد تجارت مشترک می پردازد. این نتایج نشان می دهد که مدیران برای دستیابی به موفقیت در تجارت مشترک باید به تقویت عوامل مهمی بپردازند؛ از جمله: ابزارهای مدیریت دانش، یکپارچه سازی فرایند و کیفیت تیم های طراحی.

دانلود مقاله isi پورتال اطلاعات سازمانی در حمایت از فرایند کسب و کار تیم های طراحی و عملکرد تجارت مشترک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *