خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi الگوریتم بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل مساله‌ی توزیع اقتصادی پویا
دانلود مقاله isi الگوریتم بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل مساله‌ی توزیع اقتصادی پویا

دانلود مقاله isi الگوریتم بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل مساله‌ی توزیع اقتصادی پویا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل مساله‌ی توزیع اقتصادی پویا

عنوان انگليسي مقاله :: Enhanced Bee Swarm Optimization Algorithm for Dynamic Economic Dispatch

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
17 صحفه WORD
53801

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
توصیف روش
تابع هدف
قید
نگاهی کلی به BSO استاندارد:
زنبورهای جستجوگر با تجربه
زنبورهای ناظر
زنبورهای دیده بان
تکنیکهای کاهش رکورد
اصلاح
بردارهای وزن غیرخطی تطبیقی
فاکتور دفع
شکل ۱٫ تغییرات w_b در تکرارهای مختلف
شکل ۲ : تغییرات w_g در تکرارهای مختلف
راه حل روش
نتایج و بحث
تنظیم پارامترها برای شبیه سازی
جدول ۱: تاثیر پارامترها بر روی کارایی EBSO برای مورد ۱
جدول ۲: مقایسه هزینه ی تولید نهایی و زمان شبیه سازی برای مورد ۱
تاثیر اصلاحات متفاوت بر روی الگوریتم EBSO
مطالعه‌ی مقایسه‌ای
جدول III بهترین پاسخهای بدست آمده بوسیله‌ی روش پیشنهادی برای مورد ۱ (mw)
جدول IV مقایسه‌ی EBSO در حالتهای متفاوت با مورد ۱ (تکرار ۴۰)
جدول V مقایسه‌ی EBSO در حالتهای مختلف برای مورد ۴ (۴۰ تکرار)
شکل ۳٫ ویژگی‌های همگرایی بر اساس تعداد تخمین‌های تابع هدف برای مورد ۱
جدول VI مقایسه‌ی هزینه تولید پنهانی و زمان شبیه‌سازی برای مورد ۲
جدول VII مقایسه‌ی هزینه تولید نهایی و زمان شبیه‌سازی برای مورد ۳
جدول VIII مقایسه‌ی بهترین نتایج GAMS برای موردهای ۱ و ۴
شکل ۴٫ ویژگی‌های همگرایی EBSO و BSO اصلی برای سیستم ۳۰‌ واحدی
جدول IX مقایسه‌ی هزینه‌ی تولید نهایی با به‌کارگیری روشهای مدیریت قید برای مورد ۱ (۴۰تکرار)
جمع‌بندی
جدول X نرخ موفقیت EBSO برای مورد ۱ بیش از ۴۰ آزمایش
مراجع

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک روش بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل را جهت حل مساله‌ی توزیع اقتصادی پویای واحدهای حرارتی پیشنهاد می‌دهد به نحوی که در آن اثرات نقطه¬ی دریچه¬ای ( valve-point effect)، محدودیت‌های نرخ شیب و تلفات انتقال توان در نظر گرفته می‌شوند. الگوریتم بهینه سازی تجمع زنبور عسل برخلاف اغلب الگوریتم‌های جمعیت محور، الگوهای حرکت متفاوتی را جهت جستجوی فضای محتمل پاسخ بکار می‌گیرد. این ویژگی توازن موثری را بین جستجو و بهره‌برداری بوجود می‌آورد. نسخه‌های تغییر داده شده‌ی متفاوتی برای الگوهای حرکتی در روش بهینه‌سازی تجمع زنبورهای عسل پیشنهاد شده‌اند که هدف آنها جستجوی موثرتر فضای محتمل بوده است. کارایی روش با استفاده از سه سیستم تست با ۳۰،۱۰ و ۶۰ واحد که به ترتیب دربردارنده‌ی ۷۲۰،۲۴۰ و ۱۴۴۰ متغیر طراحی بوده¬اند ارزیابی شده است. مورد آخر را می‌توان به عنوان یک سیستم توان با مقیاس بزرگ در نظر گرفت. نتایج با دیگر کارهای انجام شده در این حوزه مقایسه شده‌اند و برتری روش پیشنهادی نتیجه گیری شده است.

دانلود مقاله isi الگوریتم بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل مساله‌ی توزیع اقتصادی پویا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *