خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi تعارض بین کار و خانواده رضایت از زندگی و رضایت شغلی کارمندان را محدود می سازد
دانلود مقاله isi تعارض بین کار و خانواده رضایت از زندگی و رضایت شغلی کارمندان را محدود می سازد

دانلود مقاله isi تعارض بین کار و خانواده رضایت از زندگی و رضایت شغلی کارمندان را محدود می سازد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعارض بین کار و خانواده رضایت از زندگی و رضایت شغلی کارمندان را محدود می سازد

عنوان انگليسي مقاله :: Employees’ work–family conflict moderating life and job satisfaction

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
20 صحفه WORD
6166

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
روش تحقیق
توجیه جمعیت و نمونه
تعارض کار- خانواده
متغیرهای کنترلی
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

دیدگاه از بالا به پایین (یعنی رضایت از زندگی بر رضایت شغلی تاثیر می گذارد) و دیدگاه گرایشی در مطالعه فعلی روی سرریزهای زندگی- کار متمرکز می شود. این مطالعه تاثیر رضایت از زندگی را بر رضایت شغلی تحت شرایط مختلف تعارض کار- خانواده بررسی می کند. نتایج بررسی میدانی پاسخ های۱۲۱مدیر فروش از ۲۶ هتل در چین را به منظور آزمودن تاثیرات تعدیل کننده تعارض کار- خانواده بر رابطه بین رضایت زندگی و شغلی مشخص می سازد. تحلیل شامل رگرسیون سلسله مراتبی همراه با بررسی است که تحلیل ساده شیب را به کار می برد. نتایج اشاره می کنند کارمندانی که با تعارض کمتری بین کار و خانواده مواجه می شوند گرایش دارند جنبه های مثبتی را از زندگی روزمره به محیط کاری ببرند. همچنین نتایج از ارزش تلاش های مدیریتی برای برقراری جو سازمانی خوشایندی برای خانواده های کارمندانحمایت می کند. حتی در چین، که منابع کاری فراوان است، خط مشی های دوستدار خانواده به افزایش موفقیت کسب و کار هتل ها کمک می کند.

دانلود مقاله isi تعارض بین کار و خانواده رضایت از زندگی و رضایت شغلی کارمندان را محدود می سازد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *