خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi آثار ادوات FACTS سری روی حفاظت دیستانس
دانلود مقاله isi آثار ادوات FACTS سری روی حفاظت دیستانس

دانلود مقاله isi آثار ادوات FACTS سری روی حفاظت دیستانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آثار ادوات FACTS سری روی حفاظت دیستانس

عنوان انگليسي مقاله :: Eff ect of Series FACTS Devices on Distance Protection

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
11 صحفه WORD
53111

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
حفاظت دیستانس
تنظیمات زون۱
تنظیمات زون۲
تنظیمات زون۳
مفاهیم مربوط به رله‌ی دیستانس
تاثیر چندترمیناله بودن روی عملکرد رله‌ی دیستانس
اثر مقاومت جرقه
اثر مقاومت پای دکل روی عملکرد رله‌ی دیستانس
ادوات FACTS
اثر دسترسی مقاومتی روی عملکرد رله‌ی دیستانس
اثر TCSC روی حفاظت دیستانس
۲ اثر TSSC روی حفاظت دیستانس
نتیجه‌گیری
مفاهیم پیشرفته در رله‌ی دیستانس
فیدرهای موازی
شکل۶٫ نماد GCSC
شکل۷٫ تاثیر TCSC روی حفاظت دیستانس
شکل۸٫ تاثیر TSSC روی حفاظت دیستانس
شکل۹٫ تاثیر GCSC روی حفاظت دیستانس
شکل۱۰٫ تاثیر SSSC روی حفاظت دیستانس
شکل۱۱٫ نمونه‌ای از سیستم با خط موازی.
زیرنویس شکل‌ها
شکل۱٫ حفاظت رله‌ی دیستانس
شکل۲٫ مشخصات عملکردی رله‌ی دیستانس نوع مهو.
شکل۳٫ خط چندترمیناله
شکل۴٫ نماد TCSC
شکل۵٫ نماد TSSC

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

افزایش پیچیدگی خطوط، پیکربندی و توان انتقالی موجب مشکلاتی در رابطه با بحث حفاظت شده است. برای حل این معضلات، نیاز به تکنیک‌های نوینی است. در ابتدا لازم شده است تا ملاحظه شود که خطوط نباید لزوما قطع شوند، اما در همان حال در بخش‌های دچار خطا شده، نیاز به زمان‌های کم عملکرد است تا پایداری سیستم حفظ شود. در این مقاله، بحث روی نیازهای مبرم سیستم‌های حفاظتی، طرح‌های متنوع حفاظتی و اهمین حفاظت دیستانس در سیستم قدرت صورت می‌گیرد. سپس به مشخصات مختلف رله‌ی دیستانس، مثل مهو، اهم، مهوی چهارگوش، چهارضلعی، بیضوی، lentical و Ova پرداخته می‌شود. ویژگی ساختاری هر نوع رله‌ی دیستانس، رفتار و عملکرد رله‌های مختلف دیستانس تحلیل شده است. تغییر در عملکرد رله‌ی دیستانس برای پیکربندی چندترمیناله، اثر مقاومت جرقه، مقاومت پای دکل، دسترسی مقاومتی حاصل شده است. در نهایت اثر ادوات سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (FACTS) سری روی عملکرد و مشخصات عملکردی رله‌های دیستانس بررسی خواهد شد. کل شبیه‌سازی‌ها به کمک نرم‌افزار Mipower انجام می‌شود تا همه‌ی ویژگی‌های فوق و نمایش ترسیمی در نحلیل پایداری گذرا مشارکت داده شوند. این مطالعات گرایش‌های اخیر در زمینه‌ی حفاظت خط انتقال را به ما ارائه می‌دهند.

دانلود مقاله isi آثار ادوات FACTS سری روی حفاظت دیستانس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *