خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi استراتژی های سرمایه گذاری پویا با و بدون بازارهای سرمایه نوظهور
دانلود مقاله isi استراتژی های سرمایه گذاری پویا با و بدون بازارهای سرمایه نوظهور

دانلود مقاله isi استراتژی های سرمایه گذاری پویا با و بدون بازارهای سرمایه نوظهور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های سرمایه گذاری پویا با و بدون بازارهای سرمایه نوظهور

عنوان انگليسي مقاله :: Dynamic investment strategies with and without emerging equity markets

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
23 صحفه PDF
23 صحفه WORD
9785

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
روش
مدل سرمایه گذاری دینامیک زمان گسسته
توابع مطلوبیت و گشتاورهای بالای درآمد
اجرای عملی
تخمین
داده ها
جدول ۱٫ انواع داراییها و روشهای سرمایه گذاری
روشهای انفعالی
جدول ۲٫ویژگیهای آماری سریهای درآمد ماهانه از سرمایه
نمودار: رشد سرمایه برای بازارهای سرمایه توسعه یافته و نوظهور از ژانویه ۱۹۸۸ تا اکتبر ۲۰۰۲
نتایج
درآمدهای حاصل از اوراق بهادار
جدول ۳٫ نرخ رشد با ورود و خروج بازارهای نوظهور
نمودار: رشد سرمایه برای سرمایه گذاری با رشد بهینه از ژانویه ۱۹۸۸ تا اکتبر ۲۰۰۲، با و بدون وجود بازارهای سرمایه نوظهور حاضر در فرصت سرمایه گذاری
جدول ۴٫ ویژگیهای آماری سریهای درامد ماهانه از سرمایه برای انتخاب روشها
تخصیص اسناد بهادار
نمودار: تخصیص به انواع داراییها برای سرمایه گذارانی با مطلوبیت توان با پارامتر مخالفت با ریسک ، از ۶۰ تا ۰
نمودار: تخصیص به انواع داراییها برای سرمایه گذارانی با مطلوبیت توان با پارامتر مخالفت با ریسک ، از ۶۰ تا ۰
خلاصه
نمودار: تخصیص به بازارهای سرمایه نوظهور از ژانویه ۱۹۹۱ تا اکتبر ۲۰۰۲ برای سرمایه گذاری با رشد بهینه
نمودار: تخصیص به بازارهای سرمایه نوظهور در اکتبر ۲۰۰۲ ، زمان افزایش زمان تخمین از ۳۶ ماه به ۱۷۷ ماه برای سرمایه گذاری با رشد بهینه

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله درآمدهای هندسی و روشهای سرمایه گذاری حاکم بر اسناد دارایی و اوراق بهادار را با و بدون تخصیص به بازارهای سرمایه نوظهور بررسی می کند. ما از مدل سرمایه گذاری پویا با گسستگی زمان استفاده کردیم که این مدل امکان تأثیر تمام گشتاورها توزیع درآمد را بر تحلیل فراهم می کند. این از این نظر اهمیت دارد که بررسیهای قبلی نشان داده اند درآمدهای بازار سرمایه نوپا بطور غیرنرمال توزیع می شوند. یافته های اصلی ما حاکی از این هستند که سرمایه گذاران متحمل شونده ریسک ممکن است اساساً از طریق ایجاد تنوع فعالانه در بازارهای سرمایه نوظهور به رشد سرمایه بیشتری دست یابند، که این فقط به قیمت ریسک بیشتر حاصل می شود. رویهم رفته، نتایج نشان می دهند سود حاصل از ایجاد تنوع در بازارهای سرمایه نوظهور نسبتاً کم است، و آنها فقط ناشی از درآمدهای بالای بازار سرمایه نوظهور تجربه شده در دوره نسبتاً کوتاه در آغاز دوره نمونه هستند.

دانلود مقاله isi استراتژی های سرمایه گذاری پویا با و بدون بازارهای سرمایه نوظهور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *