خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد
دانلود مقاله isi آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد

دانلود مقاله isi آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد

عنوان انگليسي مقاله :: Does CEO transformational leadership influence top executive normative commitment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
23 صحفه WORD
41266

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱. مقدمه
۲. مروری بر متون تخصصی
۲.۱. تعهد هنجاری: دیدگاه نظریه‌ی تبادل اجتماعی
۲.۲. نقش رهبری تحول‌گرای مدیرعامل
۳.۲. تعهد عاطفی عامل متعادل‌کننده
۳. روش‌ها
۱.۳. نمونه
۲.۳. سنجش‌ها
۱.۲.۳. متغیر وابسته
۱.۱.۲.۳. تعهد سازمانی هنجاری
۲٫۲٫۳٫ متعادل‏ کننده
۱٫۲٫۲٫۳٫ تعهد عاطفی سازمانی
۳.۲.۳. متغیر مستقل
۱.۳.۲.۳. رهبری تحول‌گرا.
۴.۲.۳. متغیرهای کنترل
۳٫۳٫ اعتباردهی ساختاری
۴. نتایج
جدول ۱: همبستگی‌ها و آمارهای توصیفی
۵. بحث و نتیجه‌گیری
جدول ۲: نتایج کمترین مربع رگرسیون عادی
جدول ۳: آزمون تعادل
۱.۵. استنباط‌ های مدیرانه
شکل ۱. رابطه‌ی Jشکل بین رهبری تحول‌گرا (TL) و تعهد هنجاری.
۲.۵. محدودیت‌ها و پیشرفت‌های آینده
۳٫۵٫ نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

بر پایه‌ی منطق نظریه‌ی تبادل اجتماعی این مطالعه پیشنهاد می‌کند که رهبری تحول‌گرای مدیرعامل موجب بوجود آمدن تعهد هنجاری بالایی در میان مدیران اجرایی می‌شود اما این رابطه غیرخطی است. بطور خاص مدیران ارشد اجرایی در ترکیه زمانی که مدیرعاملان آنها سطح میانه‌ای نسبت به سطوح بالا یا پایین رهبری تحول‌گرا را نشان می‌دهند تعهد هنجاری کمتری دارند. بعلاوه رهبری تحول‌گرای مدیرعامل رابطه‌ی غیرخطی مشابهی را برای تعهد عاطفی نشان می‌دهد که کاملاً رابطه‌ی J شکل میان رهبری تحول‌گرای مدیرعامل و تعهد هنجاری را متعادل می‌کند. این یافته‌ها بر نیاز برای در نظر گرفتن تأثیرات غیرخطی انواع رهبری علاوه بر استنباط‌ها برای بررسی‌های بعدی پیش‌نیازهای تعهد هنجاری تأکید دارند.

دانلود مقاله isi آیا رهبری تحول‌گرای مدیرعامل تعهد هنجاری مدیر ارشد اجرایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *