خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi روابط شرکت ها با مشتریان عرضه کنندگان اصلی بر درآمد سهامداران تاثیر می گذارد
دانلود مقاله isi روابط شرکت ها با مشتریان عرضه کنندگان اصلی بر درآمد سهامداران تاثیر می گذارد

دانلود مقاله isi روابط شرکت ها با مشتریان عرضه کنندگان اصلی بر درآمد سهامداران تاثیر می گذارد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا روابط شرکت ها با مشتریان عرضه کنندگان اصلی بر درآمد سهامداران تاثیر می گذارد

عنوان انگليسي مقاله :: Do firms relationships with principal customers suppliers affect shareholders income

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
19 صحفه PDF
54 صحفه WORD
21121

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
داده ها و خلاصه ی آمار
انتخاب نمونه آزمایشی
تعریف متغیر
آمار توصیفی
تاثیر روابط مشتری – عرضه کننده بر سطح پرداخت سود سهام
مدارک به دست آمده از انطباق میزان تمایل طبیعی
شواهد و مدارکی چند متغیری از رابطه ی بین روابط مشتری – عرضه کننده و سطح سود سهام
تاثیر سرمایه گذاری
تاثیر روابط مشتری -عرضه کننده بر تسهیل پرداخت سود سهام
مدارک به دست آمده از تجزیه و تحلیل تغییرات سود سهام
آزمایش های مرتبط با عملکرد منظم وصحیح
سطح سود سهام در سه مرحله ی روابط مشتری – عرضه کننده
ارزیابی این دو فرضیه
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ما در این مقاله به بررسی این مسئله می پردازیم که آیا رابطه ی یک شرکت با مشتری/عرضه کننده اصلی اش بر خط مشی های پرداخت سود سهامش تاثیر می گذارد یا نه. وقتی تجارت شرکت بستگی به تعداد کمی از مشتریان / عرضه کنندگان عمده داشته باشد، شرکت با آنها رابطه برقرار خواهد کرد. این متن دو راه را معرفی می کند که از طریق آنها روابط بین مشتری – عرضه کننده می تواند تاثیری منفی بر درآمد شرکت داشته باشد: ۱) هزینه های بسیار زیاد ناشی از سرمایه گذاری هایی که به منظور برقراری رابطه انجام می شود و ۲) تاثیرر ناشی از تایید اطلاعات توسط مشتری اصلی. همان طور که پیش بینی شده بود، رابطه ای منفی بین وابستگی شرکت به روابط بین مشتری – عرضه کننده و درآمدش وجود دارد. این نتیجه در مدل های گوناگون مشاهده شد و هیچ گونه منافاتی با ویژگی های تناوبی (زمانی) مربوط به سود سهام ندارد. به علاوه، ما در خواهیم یافت که هزینه های ناشی از سرمایه گذاری برای برقرای ارتباط، مسیری اصلی است که از طریق آن رابطه ی مشتری – عرضه کننده بر میزان سود سهامش تاثیر منفی بر جای می گذارد. به طور کلی، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه ی یک شرکت با سهامداران غیر مالی اش، همچون مشتریان / عرضه کنندگان اصلی، یکی از عوامل اصلی تعیین کننده ی درآمد سهامداران است.

دانلود مقاله isi روابط شرکت ها با مشتریان عرضه کنندگان اصلی بر درآمد سهامداران تاثیر می گذارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *