خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر
دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر

دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر

عنوان انگليسي مقاله :: Distribution Series Capacitor Application for Improved Motor Start and Flicker Mitigation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
11 صحفه WORD
52926

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
نظریه اساسی
استعمال خازن سری Bassano
FortisAlberta، شبکه و مشتریان
ارزیابی فلیکر ولتاژ
خازن‌های سری در شبکه‌های توزیع
خازن سری Bassano
محل و میزان جبرانسازی
حفاظت اضافه‌ولتاژ
رزونانس زیرسنکرون
خودتحریکی موتورها موقع راه‌اندازی
کاهش (تسکین) (mitigation)
آشکارساز SSR
شبیه‌سازی‌ها
شبیه‌سازی پخش بار
شبیه‌سازی دینامیکی راه‌اندازی موتور
مدل موتور
تحلیل
نتیجه‌گیری
ترجمه شکل‌ها:
شکل ۱: بخشی از خط توزیع بدون خازن سری و دیاگرام فازوری مربوطه.
شکل ۲: بخشی از خط توزیع با خازن سری و دیاگرام فازوری مربوطه.
شکل ۳: نصب خازن سری ۲۵ kV در Bassano، AB، کانادا.
شکل ۴: فیدر حین عملکرد حالت ماندگار.
شکل ۵: راه‌اندازی موتور بدون خازن سری.
شکل ۶: راه‌اندازی موتور بدون حضور خازن
شکل ۷: نمایش طرحوار حفاظت اضافه ولتاژ با دهانه تریگر دقیق.
شکل ۸: مدل شبیه‌سازی برای فیدر Bassano.
شکل۹: گراف پروفیل ولتاژ بدون خازن سری.
شکل ۱۰: گراف پروفیل ولتاژ با وجود خازن سری.
شکل ۱۱: مدار معادل ساده شده محور d موتور القائی
شکل ۱۲: سرعت و جریان راه‌اندازی موتور برای مورد ۱
شکل ۱۳: سرعت و جریان راه‌اندازی موتور برای مورد ۲
شکل ۱۴: سرعت و جریان راه‌اندازی موتور برای مورد ۳

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

چنانچه بارهای موتوری بزرگی در محل‌های دوردست سیستم قرار داشته باشند، موضوع فلیکر ولتاژ می‌تواند به یک مساله قابل توجهی برای توزیع‌کنندگان برق تبدیل شود. نصب یک خازن سری در فیدر شبکه را تحکیم کرده و به این بارها اجازه می‌دهد تا به خطوط موجود متصل شده و مانع سرمایه‌گذاری چشمگیر در پست‌های جدید یا خطوط توزیع جدید شوند. این مقاله یکی از کاربردهای خازن سری توزیع در آلبرتای کانادا را توصیف می‌کند که در آن یک فیدر طویل جبرانسازی می‌شود تا فلیکر حاصل از استارت موتورهای بزرگ کاهش یابد. برای اطمینان از عملکرد در محدوده پارامترهای کاری فیدر، ابزارهای شبیه‌سازی شبکه برای طراحی و مهندسی خازن سری به کار می‌رود. سیستم حفاظت اضافه ولتاژ و روش‌های تشخیص و غلبه بر مسائل مربوط به رزونانس زیرسنکرون در طی استارت موتورهای بزرگ نیز در این مقاله توصیف و تشریح می‌شود. این مقاله اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که استفاده از خازن‌های سری توزیع یکی از روش‌های موثر و ارزان برای بهره‌برداران شبکه است تا بارهای موتوری بزرگ را انتهای خطوط بلند توزیع متصل کنند.

دانلود مقاله isi کاربرد خازن سری توزیع برای استارت بهبودیافته موتور و کاهش (اصلاح) فلیکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *