خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه
دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه

دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه

عنوان انگليسي مقاله :: Development of short-term reliability criterion for frequency regulation under high penetration of wind power with vehicle-to-grid support

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
26 صحفه WORD
52862

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
تنظیم فرکانس تحت سطوح بالای نفوذ توان بادی
جدول ۱: نیازمندی‌های ذخیرۀ چرخان در نواحی مختلف [۶].
ملاحظات طراحی
توان بادی
شکل ۱٫ نگاشت بین سرعت باد و منحنی توان یک توربین بادی
توان خودرو- به- شبکه
ذخیرۀ چرخان برای تنظیم فرکانس
شکل ۲٫ منابع توان ترکیبی در یک منحنی بار روزانه.
خرابی ژنراتورها
فرمولبندی
نرخ شکست تنظیم فرکانس
شکل ۳٫ توزیع احتمال ترکیبی برای ژنراتورهای تعقیب بار در IEEE RTS 1996.
جدول ۲: توزیع خروجی تروبین بادی ۱ مگاواتی نگاشت شده از یک مدل پیش‌بینی شدۀ سرعت باد.
محاسبۀ نرخ شکست تنظیم فرکانس با Pbase بهینه
شکل ۴٫ توزیع احتمال مشترک نمونۀ X و Y.
شکل ۵٫ تغییر در نرخ شکست تنظیم فرکانس نسبت به pbase.
شبیه‌سازی‌ها و موارد مطالعه
مورد ۱ ارزیابی سطح نفوذ ممکن توان بادی
شکل ۶٫ تغییر در نرخ شکست تنظیم فرکانس نسبت به میزان توان تخصیص یافتۀ تعقیب بار.
شکل ۷٫ تغییر در نرخ شکست تنظیم فرکانس نسبت به میزان نفوذ توان بادی برای یک تعداد ثابتی از مزارع بادی.
شکل ۸٫ تغییر در نرخ شکست تنظیم فرکانس نسبت به میزان نفوذ توان بادی برای یک تعداد ثابتی از توربین‌ها
مورد ۲ تاثیر استاندارد پورتفولیوی تجدیدپذیر (RPS) روی پایداری فرکانس
شکل ۹٫ تغییر در نرخ شکست تنظیم فرکانس نسبت به سطح نفوذ نیروگاه‌های حرارتی (غیرتجدیدپذیر) تحت مقررات RPS.
جدول ۳: پارامترهای مربوط به شبیه‌سازی‌ها.
مورد ۳ مقایسه با شاخص‌های مرسوم قابلیت اطمینان
شکل ۱۰٫ احتمال قطعی بار ساعتی و نرخ شکست تنظیم فرکانس در طی ۲۴ ساعت
شکل ۱۱٫ احتمال قطعی بار و نرخ شکست تنظیم فرکانس نسبت
شکل ۱۲٫ مقایسۀ نرخ شکست تنظیم فرکانس با احتمال قطعی بار موردانتظار
جدول ۴: شاخص‌های مرسوم قابلیت اطمینان محاسبه شده برای یک بار روزانه
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شاخص‌های قابلیت اطمینان موجود برای سیستم‌های قدرت معیارهایی از پایداری بلندمدت را فراهم می‌کنند؛ در این کار، ما یک معیار جدید برای قابلیت اطمینان معرفی می‌کنیم که احتمال وقوع کمبود ذخیرۀ چرخان را تخمین می‌زند و در نتیجه نشان دهندۀ پایداری کوتاه مدت فرکانس شبکه است. در قسمت فرمولبندی، بار، توان بادی، و توان خودرو به شبکه (V2G) به صورت متغیرهای تصادفی نمایش داده می‌شوند، و ژنراتورهای معمولی به یک شیوۀ قطعی مشارکت می‌کنند. با استفاده از تعادل عرضه و تقاضا و قیود فیزیکی کنترل خودکار تولید (AGC)، دو نامعادله استخراج می‌شود که از آن‌ها احتمال تنظیم موفقیت‌آمیز فرکانس حاصل می‌شود. احتمال وارونه ، موسوم به نرخ شکست تنظیم فرکانس (FRFR)، به عنوان یک متریک (معیار) در معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت به کار می‌رود. سپس، معیار توسعه یافته در چند مطالعۀ موردی به کار گرفته می‌شود. ابتدا، تاثیر بکارگیری توان بادی برحسب ذخیرۀ چرخان موردنیاز تخمین زده شد. سپس سطح نفوذ قابل قبول توان بادی در موردی بررسی شد که توان V2G نیز حضور دارد. تغییر نرخ شکست تنظیم فرکانس برحسب میزان تعهد (مشارکت) نیروگاه‌های توان حرارتی (غیرتجدیدپذیر) نیز تحت استاندارد پورتفولیوی تجدیدپذیر (RPS) بررسی شد تا اثر بازگشتی سیاست تشریح شود. در نهایت، نرخ شکست تنظیم فرکانس برای سیستم تست قابلیت اطمینان IEEE محاسبه شده و با شاخص‌های قابلیت اطمینان مرسوم مقایسه شد.

دانلود مقاله isi توسعۀ معیار قابلیت اطمینان کوتاه مدت برای تنظیم فرکانس تحت نفوذ بالای توان بادی با حمایت خودرو به شبکه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *