خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده
دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده

دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده

عنوان انگليسي مقاله :: Design of H’ Robust Damping Controllers of FACTS Devices with Considering Time-delay of Wide-area Signals

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
14 صحفه WORD
52981

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
توصیف کنترل میراکنندۀ ناحیه گستردۀ چندگانۀ FACTS
شکل۱٫ چارچوب اصلی کنترل میراکنندۀ ناحیه گستردۀ مقاوم ادوات چندگانۀ FACTS
طراحی کنترلر میراکنندۀ مقاوم ناحیه گسترده برای ادوات چندگانۀ FACTS
مطالعۀ موردی
شکل۲٫ سیستم چهارماشین دو ناحیه‌ای اصلاح شده با ادوات چندگانۀ FACTS
شکل۳٫ پاسخ دینامیکی سرعت روتور ژنراتور سیستم تست چهارماشین دو ناحیه‌ای (الف) بدون کنترلر FACTS WARD چندگانه؛ (ب) با کنترلر FACTS WARD چندگانه.
شکل۴٫ پاسخ دینامیکی زاویۀ نسبی بین G1 و G3 واقع در سیستم تست دو ناحیه‌ای چهار ماشینه با و بدون کنترلر FACTS WARD چندگانه.
شکل۵٫ پاسخ دینامیکی پخش بار در خط ارتباطی ۳-۲۰ در سیستم تست دو ناحیه‌ای چهار ماشینه با و بدون کنترلر FACTS WARD چندگانه.
شکل۶٫ آثار تاخیر زمانی‌های مختلف سیگنال‌های ناحیه گسترده روی عملکرد میراکنندگی سیستم تست دو ناحیه‌ای چهار ماشینه با و دون کنترلر FACRS WARD چندگانه
نتیجه‌گیری‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– این مقاله طراحی کنترلر میراکنندۀ مقاوم ناحیه گسترده (WARD) برای ادوات سیستم‌های انتقال AC منعطف (FACTS) را به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده ارائه می‌دهد. در ابتدا، از آنجا که سیستم‌های قدرت هر چه بیشتر به هم متصل می‌شوند تا مقادیر بیشتری را مبادله کنند، سیستم اندازه‌گیری ناحیه گسترده (WAMS) به طور وسیع به منظور پایش و کنترل سیستم‌های قدرت در هم تنیده به کار می‌رود، که قادر است سیگنال‌های اندازه‌گیری شده از نواحی دوردست را با هدف کنترل متمرکز به کار گیرد. در این راستا، تاثیر تاخیرهای زمانی ایجاد شده توسط انتقال و پردازش سیگنال دوردست در WAMS صرفنظر نشده است. بنابراین این مقاله مسالۀ طراحی کنترلر میراکنندۀ مقاوم چندگانۀ FACTS ناحیه گستردۀ سیستم قدرت را به صورت مسالۀ کنترل پسخور تاخیر زمانی توصیف می‌کند. سپس بر اساس مدل سیستم قدرت تاخیر زمانی، کنترلر میراکنندۀ مقاوم چندگانۀ FACTS ناحیه گسترده با استفاده از روش ماتریس‌های وزن آزاد و روش تعیین مکان قطب در نابرابری ماتریس خطی (LMI) طراحی می‌شود. در نهایت، مطالعۀ موردی روی سیستم ۲ ناحیه‌ای ۴ ماشینه، کارائی و قوت این کنترل پیشنهادی را نشان خواهد داد.

دانلود مقاله isi طراحی کنترلرهای میراکنندۀ مقاوم H∞ ادوات FACTS با در نظر گرفتن تاخیر زمانی سیگنال‌های ناحیه گسترده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *