خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل
دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

عنوان انگليسي مقاله :: Design issues in Balanced Scorecards: The what and how of control

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
24 صحفه WORD
404

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
پیشینه نظری و دیدگاه مفهومی
طراحی و کاربرد BSC
طراحی تحقیق
نتایج
ارزیابی متوازن: چگونه
تعامل بین «چگونه» و «چیست:
انحراف بین «چگونه» و «چیست»: مورد SEMIC
بحث و نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

طراحی و استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد (PMS) در تحقیقات مدیریتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. اما، تحقیق اخیر نشان داده است که پتانسیل اهمیت طراحی معامله و استفاده آن نه به عنوان ابعاد جداگانه، بلکه به عنوان مشخصه های پیچیده متقابل، نیاز به تحقیق بیشتر در تعامل خود دارند. با تمرکز بر تکنیک عملکرد وسیع و خاص اتخاذ شده، ارزیابی متوازن (BSC)، این تحقیق نشان می دهد چگونه استفاده از PMS با بُعد طراحی آن مرتبط است. با بررسی کاربرد PMS، یک امتیاز بین کنترل تشخیصی و تعاملی به عنوان چارچوبی تحلیلی اتخاذ می شود.. در سطح تجربی، تحقیق براساس چند مورد تحقیق دوساله ی هفت شرکت ایتالیاییست.

دانلود مقاله isi مسائل طراحی در کارت امتیازی متوازن : چیستی و چگونگی کنترل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *