خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی
دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی

دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی

عنوان انگليسي مقاله :: Design and Implementation of a Transformerless Single-Stage Single-Switch Double-Buck Converter With Low DC-link Voltage High Step-Down and Constant Input Power Factor Features

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
17 صحفه WORD
52984

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
مودهای عملکردی مبدل S4 ارائه شده
تعریف ناحیۀ ۱ و ناحیۀ ۲
مودهای عملکردی در ناحیۀ ۱
عملکردی در ناحیۀ ۲
مودهای
تحلیل مدار
مشخصات مستقل خط و بار
مشخصات وابستۀ خط و بار
خلاصه
مثال طراحی و نتایج آزمایشگاهی
طراحی نمونۀ آزمایشگاهی
نتایج آزمایشگاهی
نتیجه‌گیری
شکل۱٫ مبدل S4 بدون ترانسفورماتور ارائه شده.
شکل۲٫ دو ناحیۀ کاری مبدل S4 ارائه شده.
شکل۳٫ شکل‌موج‌های کلیدی مبدل S4 ارائه شده: (الف) درناحیۀ ۱ و (ب) در ناحیۀ ۲٫
شکل۴٫ مودهای عملکردی مبدل S4 ارائه شده.
شکل۵٫ مشخصات بار و خط مستقل
شکل۶٫ مشخصات خط و بار وابسته: (الف) ولتاژ لینک dc و (ب) قید DCM.
جدول ۱:تنش ولتاژ و جریان نیمه‌هادی‌های اصلی
جدول۲:جدول جستجو برای طراحی سریع
جدول۳:مشخصات نمونۀ آزمایشگاهی
شکل۷٫ محاسبۀ پارامتر: (الف) انتخاب دورۀ کاری و (ب) محاسبۀ تنش جریان.
شکل۸٫ نمونۀ آزمایشگاهی: (الف) انتخاب اجزای اصلی و (ب) تصویری از نمونه.
شکل۹٫ شکل‌موج‌های آزمایشگاهی با چندین دورۀ کلیدزنی: (الف) و (ج) بار کامل و ورودی ولتاژ ۹۰ ولت
موثر؛ (ب) بار کامل و ورودی ولتاژ ۲۶۴ ولت موثر.
شکل۱۰٫ شکل‌موج‌های آزمایشگاهی با چندین دورۀ سیکل خط در بار کامل
شکل۱۱٫ شکل‌موج‌های آزمایشگاهی با یک دورۀ سیکل خط در بار کامل
شکل۱۲٫ نتایج اندازه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک مبدل تک سوئیچ تک مرحله‌ای (S4) بدون ترانسفورماتور را ارائه می‌دهد که یک بخش اصلاح ضریب توان نوع باک را با یک بخش خروجی dc-dc نوع باک به شیوه‌ای خاص ترکیب می‌کند. مبدل ارائه شده مزایای مبدل‌های S4 بدون ترانسفورماتور موجود را حفظ می‌کند، مزایایی چون تنش کم ولتاژ در دو سر خازن لینک dc، تنش کم جریان سوئیچ، و ولتاژ ورودی به خروجی با کاهشی بالا. علاوه بر این، مبدل ارائه شدهد یک ویژگی جالب دیگر هم دارد؛ ضریب توان ورودی آن همواره ثابت است حتی وقتی شرایط خط و بار تغییر کنند. این مشخصات موجب می‌شوند مبدل ارائه شده از لحاظ هزینه مقرون به صرفه بوده، طراحی آن راحت و ساده بوده و برای کاربردهای توان پایین و غیرایزوله مناسب باشد. قانون عملکرد و تحلیل مبدل ارائه شده در این مقاله بیان شده و نمونه طراحی نیز برای نشان دادن اعتبار تحلیل ارائه شده، فراهم می‌شود.

دانلود مقاله isi طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل دابل باک تک سوئیچ تک مرحله‌ای بدون ترانسفورماتور با با ولتاژ پایین لینک DC و ویژگی‌های کاهشی بالا و ضریب توان ثابت برای ورودی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *