خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی
دانلود مقاله isi پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

دانلود مقاله isi پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

عنوان انگليسي مقاله :: Decision support for foreign investment strategy under hybrid uncertainty

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
19 صحفه WORD
9882

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫مدل
۲٫۱٫فرضیه و علامت گذاری
۲٫۲٫ پویایی ارزش شرکت
جدول ۲: میزان حساسیت ارزش گزینه، زمان ورود بهینه و ارزش شرکت به قیمت، نرخ بهره و رانش نرخ ارز خارجی در سه مرحله استوکاستیک همبسته از طریق شبیه سازی با ۱۰۰ مسیر و ۳۰ تکرار تحت پارامترهای معیار.
جدول ۳: میزان حساسیت ارزش گزینه، زمان ورود بهینه و ارزش شرکت به قیمت، نرخ بهره و نوسان های نرخ ارز خارجی در سه فرآیند تصادفی همبسته از طریق شبیه سازی با ۱۰۰ مسیر و ۳۰ تکرار تحت پارامترهای معیار.
۲٫۳٫ توصیف داده برای شبیه سازی ها
۲٫۴٫ الگوریتم شبیه سازی برای ارزش گزینه واقعی
۳٫ نتایج شبیه سازی و آنالیز حساسیت
۴٫ فرآیند پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی
۵٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شواهد تجربی نشان می دهند که شرکت های مستقر در ژاپن، در دهه ی ۱۹۸۰به دلیل ارزش ین ژاپن عملیات اصلی شان را به آمریکاانتقال دادند. با این حال، شرکت های چند ملیتی که عملیات های شان را به خارج از کشور منتقل می کنند همچنانبا ریسک قیمت خارجی و ریسک نرخ ارز خارجی مواجه هستند.نرخ ارز خارجی با توجه به برابری قدرت خرید (PPP) و برابری نرخ بهره (IRP) انجمن هایی با قیمت نسبی و نرخ بهره نسبی بین دو کشور دارد.بنابراین، زمانی که قیمت و نرخ بهره به طور تصادفی تکامل یابندمانند آنچه که بسیاری از محققان مطرح می کنند، می توانیم اعداد تصادفی نرخ ارز خارجی را پیش بینی کنیم. با ادغام این سه منشأ ریسک به عنوان عدم قطعیت ترکیبی، چارچوبی برای ارزیابی شرکت ها و استراتژی سرمایه گذاری ارائه می کنیم.ما ارزش شرکت را به صورت تحلیلی برای آن دسته از شرکت های چند ملیتی مورد نظراستنتاج می کنیم و سپس ارزش گزینه ی واقعی رابا شبیه سازی مونت کارلوبه صورت عددی به دست می آوریم که اساس آن، استراتژی ورود بهینه را بررسی می کنیم. میزان حساسیت ارزش شرکت ها، زمان ورود بهینه و مقدار گزینه واقعی آنالیز می شوند. این نتایج،روند پشتیبانی تصمیم گیری را برای استراتژی زمان سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی نشان می دهند.مفهوم مدیریتی این اثر این است که استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای شرکت های چند ملیتی با عملیات خارجی،به بازار و فاکتورهای ریسک و همچنین ارتباط (همبستگی) میان آنها بستگی دارد.

دانلود مقاله isi پشتیبانی تصمیم گیری برای استراتژی سرمایه گذاری خارجی تحت عدم قطعیت ترکیبی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *