خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi ارزیابی بهره وری متقابل براساس واحدهای تصمیم گیری ایده آل و آنتی ایده آل
دانلود مقاله isi ارزیابی بهره وری متقابل براساس واحدهای تصمیم گیری ایده آل و آنتی ایده آل

دانلود مقاله isi ارزیابی بهره وری متقابل براساس واحدهای تصمیم گیری ایده آل و آنتی ایده آل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی بهره وری متقابل براساس واحدهای تصمیم گیری ایده آل و آنتی ایده آل

عنوان انگليسي مقاله :: Cross-efficiency evaluation based on ideal and anti-ideal decision making units

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
20 صحفه WORD
4381

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ارزیابی بهره وری متقابل
جدول ۱ : ماتریس بهره روی متقابل برای n واحدتصمیم گیری
۳٫مدل های جدید DEA برای ارزیابی بهره وری متقابل
۴٫ مثال های عددی
جدول ۳: ماتریس بهره روی متقابل ۵ واحدتصمیم گیری با مدل ۳
جدول ۴: ماتریس بهره روی متقابل ۵ واحدتصمیم گیری با مدل ۳
جدول ۵: ماتریس بهره روی متقابل ۵ واحدتصمیم گیری با مدل ۳
جدول ۶: ماتریس بهره روی متقابل ۵ واحدتصمیم گیری با مدل ۴
جدول ۷: میانگین بهره روی متقابل ۵ واحدتصمیم گیری با مدل بدبینانه و مدل خوشبینانه
چدول ۹: ماتریس بدبینانه هفت گروه اموزشی در دانشگاه
چدول ۱۰: ماتریس خوشبینانه هفت گروه اموزشی در دانشگاه
چدول ۱۱: ماتریس متقابل بهره روی هفت گروه اموزشی در دانشگاه با مدل ۱
چدول ۱۲: ماتریس ارزیابی متقابل هفت گروه اموزشی در دانشگاه با مدل ۲
چدول ۱۳: ماتریس ارزیابی متقابل هفت گروه اموزشی در دانشگاه با مدل ۳
چدول ۱۴: ماتریس بهره وری متقاطع هفت گروه اموزشی در دانشگاه با مدل ۵
جدول ۱۵: جمع آوری رتبه بندی های متفاوت در رتبه بندی کلی با روش بردا
۵٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ارزیابی بهره وری متقابل روشی موثر برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری (DMUs) است،که از ورودی های متعدد برای تولید خروجی های متعدد استفاده می کند. معمولا این مدل ها می توانند به مدل های خوشبینانه و یا بدبینانه بسته به اولویت های ذهنی تصمیم گیرنده (DM) درباره ی این دو مورد افراطی، توسعه پیدا کنند. این مقاله چندین مدل تحلیل پوششی داده های جدید (DEA) را برای ارزیابی بهره وری متقابل با معرفیDMU مجازی ایده آل (IDMU) و DMU مجازی آنتی ایده آل (ADMU) مطرح می کند. مدل های جدید DEA وزن های ورودی و خروجی را از نقطه نظر فاصله ازIDMU یا ADMU بدون اینکه نسبت به DMUهای دیگر بدبینانه یا خوشبینانه باشند، تعیین می کنند.در نتیجه، اندازه گیری بهره وری متقابل با مدل های جدید DEA بی طرف و منطقی تر است. مثال های عددی برای نشان دادن کاربردهای بالقوه مدل های جدید DEA و تاثیرشان در رتبه بندی DMU ها ارائه می شوند.

دانلود مقاله isi ارزیابی بهره وری متقابل براساس واحدهای تصمیم گیری ایده آل و آنتی ایده آل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *