خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi پایداری شرکت و فرهنگ سازمانی
دانلود مقاله isi پایداری شرکت و فرهنگ سازمانی

دانلود مقاله isi پایداری شرکت و فرهنگ سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پایداری شرکت و فرهنگ سازمانی

عنوان انگليسي مقاله :: Corporate sustainability and organizational culture

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
25 صحفه WORD
4051

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ پایداری شرکت چیست؟
۳٫ مفهوم فرهنگ سازمانی
۴٫ گرایشات فرهنگی: ارزش های رقابتی در سازمان ها
شکل ۱٫ چارچوب ارزش های رقابتی
۵٫ گرایشات فرهنگی و پایداری شرکت
۵٫۱ گزاره نظری (۱)
۵٫۲ گزاره نظری (۲)
۵٫۳ گزاره نظری (۳)
۵٫۴ گزاره نظری (۴)
۶٫ آیا سازمان ها می توانند یک فرهنگ «پایدار» واحد را نشان دهند؟
۶٫۱ دیدگاه یکپارچگی
۶٫۲ دیدگاه تمایز
۶٫۳ رابطه مدیریتی
۷٫ نتیجه گیری و تحقیق آتی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در سال های اخیر، مفهوم پایداری شرکت هم در تئوری سازمانی و هم در رویه سازمانی اهمیت پیدا کرده است. درحالیکه هنوز ابهاماتی در خصوص اینکه چه چیز سازنده یک فرهنگ سازمانی پایداری گراستو چگونه می توان به بهترین شکل به این پایداری دست پیدا کرد وجود دارد، بسیاری از محققین نشان می دهند که مسیر پذیرش اصول پایداری شرکت از طریق پذیرش یک فرهنگ سازمانی پایداری گرا هموار می شود. در این مقاله، ارتباط پیشنهادی بین گرایش فرهنگی یک سازمان و پیگیری اصول پایداری شرکتبطور دقیق تر بررسی می شود. بویژه، درصدد هستیم تا موارد ذیل را در این مقاله ارزیابی کنیم: (۱) یک فرهنگ سازمانی پایداری گرا به منزله چیست، (۲) آیا سازمان می تواند یک فرهنگ سازمانی پایداری گرای واحد را نشان دهد، و (۳) آیا سازمان ها می توانند از طریق تغییر فرهنگ پایدارتر شوند. جهات و چالش ها برای مدیریت عملی و تحقیقات آینده شناسایی و ترسیم می شوند.

دانلود مقاله isi پایداری شرکت و فرهنگ سازمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *