خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان
دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان

دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان

عنوان انگليسي مقاله :: Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
16 صحفه WORD
52939

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات کلیدی
I. مقدمه
II. توصیف سیستم
III. توصیف کنترلر
راهبرد کنترل ولتاژ
(VCS)
کنترل ولتاژ/ توان راکتیو
A. راهبرد کنترل جریان (CCS)
IV. ارزیابی عملکرد
V. پیاده‌سازی سخت‌افزاری و نتایج
A. حالت متصل به شبکه
B. گذر به حالت جزیره‌
C. عملکرد حالت جزیره‌ای
VI. نتایج شبیه‌سازی
A. پاسخ پله کنترلر
B. گذراهای خطا
C. محدودسازی اضافه‌جریان
D. تنظیمات تشخیص جزیره‌شدن و نتایج
VII. نتیجه‌گیری
شکل۱٫ دیاگرام مداری سیستم تست
شکل۲٫ بلوک دیاگرام کنترلر توان راکتیو/.ولتاژ VCS
شکل۳٫ بلوک دیاگرام کنترلر توان حقیقی/.فرکانس VCS
شکل۴٫ نتایج شبیه‌سازی برای بدترین سناریوی خطا
شکل۵٫ تغییر پیک جریان بدترین حالت خطا با پارامترهای سیستم
شکل۶٫ بلوک دیاگرام کنترلر توان راکتیو/ولتاژ CCS
شکل۷٫ بلوک دیاگرام کنترلر توان حقیقی/فرکانس CCS
شکل۸٫ پاسخ پله توان حقیقی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

روشی برای کنترل یک محیط ریزشبکه‌ای با منابع انرژی پراکنده و رابط مبدل منبع ولتاژ که دارای چند منبع انرژی است، تحلیل شده و به تایید می‌رسد. این روش کنترلی به گونه‌ای طراحی شده است که در هر دو حالت عملکرد متصل به شبکه و جزیره‌ای کار کرده و بین این دو حالت یک گذرای صاف و نرمی را فراهم می‌کند. دیگر ویژگی‌های این روش کنترلی شامل تشخیص جزیره‌ای شدن با پسخورد مثبت و محدودسازی دینامیکی اضافه‌جریان نیز بررسی می‌شود. تصدیق این ویژگی‌های بیان شده از طریق نتایج حاصل از یک سیستم نمونه کوچک که دارای نتایجی از شبیه‌سازی حوزه زمان ریزشبکه ولتاژ متوسط است، بدست می‌آید.

دانلود مقاله isi کنترل یک ریزشبکۀ دارای منابع متعدد با توانائی تشخیص درونی جزیره‌ای شدن و محدودسازی جریان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *