خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات
دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات

دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات

عنوان انگليسي مقاله :: Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
39 صحفه PDF
79 صحفه WORD
395

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱- مقدمه
۲- تعریف سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر
۳- طبقه‌بندی سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر
۴- روش
جدول ۱: انواع اندازه‌گیری عملکرد معاصر
۴-۱ مطالعه چارچوبی و انتخاب مقالاتی مرتبط
۲-۴چارچوب مفهومی و طبقه‌بندی پیامدها
۵-یافته‌ها
۱-۵پیامدها برای رفتار افراد
۱-۱-۵تمرکز راهبردی
شکل ۱٫ چارچوب مفهموی در مورد تاثیر CPM
۲-۱-۵همکاری، هماهنگی، و مشارکت
جدول ۲: تعداد تحقیقات طبقه بندی شده بر اساس نوع CPM و روش تحقیق استفاده شده
جدول ۳: پیامدهای سیستم های CPM بر رفتار افراد
جدول ۴: پیامدهای سیستم CPM بر توانمندی‌های سازمانی
۳-۱-۵ انگیزش
جدول ۵: پیامدهای سیستم های CPM بر عملکرد
۴-۱-۵ رفتارهای اجتماعی
۵-۱-۵ شناخت نقش و رضایت شغلی
۶-۱-۵تصمیم‌گیری، یادگیری، و خود نظارتی
۷-۱-۵ رهبری و فرهنگ
۸-۱-۵ رضایتمندی
۹-۱-۵ برداشت‌ها از فردی‌گرایی، قضاوت و اعتماد
۱۰-۱-۵ قضاوت جانبدارانه
۱۱-۱-۵ تضادها و تنش ها
۲-۵ پیامدهای مرتبط با توانمندی های سازمانی
۱-۲-۵ فرایندهای راهبردی: انطباق، توسعه، اجرا، و بازبینی
۲-۲-۵ ارتباطات
۳-۲-۵ توانمندی های راهبردی
۴-۲-۵ رویه های مدیریت
۵-۲-۵ کنترل شرکت
۳-۵ پیامدهای عملکردی
۱-۳-۵ عملکرد سازمانی و واحد تجاری
۲-۳-۵ عملکرد گروه
۳-۳-۵ عملکرد مدیریتی
۴-۳-۵ عملکرد بین شرکتی
۴-۵ فرضیه هایی در مورد تاثیرات CPM
۱-۴-۵ فرضیه وکالت
۲-۴-۵ فرضیه اقتضایی
۳-۴-۵ نگاه به شرکت بر اساس منابع
۴-۴-۵ فرضیه‌های شناختی و پردازش اطلاعات
۵-۴-۵ فرضیه تعیین هدف
۶-۴-۵ فرضیه‌های برابری، توزیعی، و عدالت روندی
۶- توضیحات و نتیجه‌گیری
پیوست الف
جدول الف- ۱ خلاصه مقالات انتخاب شده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی مفهومی برای شناخت مطالب راجع به نتایج سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر (CPM) و نظریه‌هایی برای توضیح این نتایج ارائه کند. چارچوب مبتنی بر بررسی دقیق ۷۶ تحقیق تجربی منتشر شده در مجلات سطح بالای علمی در حوزه‌ها حسابداری، عملیات، و راهبُرد است. چارچوب نتایج CPM را به سه دسته تقسیم می‌کند: رفتار افراد، توانمندی‌های سازمانی، و نتایج عملکردی. این مقاله شناخت فعلی ما از تأثیر CPM را توضیح داده، تناقض‌ها و اختلافات را مشخص کرده و تحقیقات آتی را جهت‌دهی می‌کند.

دانلود مقاله isi سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد معاصر: مروری بر نتایج آن‌ها و چارچوبی برای تحقیقات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *