خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS
دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS

دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS

عنوان انگليسي مقاله :: Congestion management using demand response and FACTS devices

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
28 صحفه WORD
52836

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده :
۱- مقدمه :
۱-۱ – انگیزه و روش :
۱-۲-مشارکت و مرور مقاله :
۱-۳-سازماندهی مقاله :
۲- فرمولاسیون مزایده پاسخگویی بار :
۲-۱ : تخصیص پاسخگویی بار :
۲-۲ : مدل اقتصادی بار کششی :
۲-۲-۱ : نمای کلی :
فرمول تصویه یا پاکسازی بازار :
۳-۱ : نمای کلی روش تصویه بازار :
۳-۲ : گام اول : تعیین قیمت بازار :
۳-۳ : فرمولاسون مدیریت تراکم :
۳-۴ : روش بهینه سازی سراسری :
مطالعات نمونه :
۴-۱ : اطلاعات :
۴-۲ : نتایج و بحث :
نتیجه گیری :
پیوست A.1 : مدل استاتیک TCSC
پیوست A.2 : مدل استاتیکی SVC :

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله یک راه برای مدیریت تراکم خطوط انتقال در یک بازار تجدید ساختار شده بوسیله ترکیبی از پاسخگویی بار (DR) و ادوات FACTS پیشنهاد داده شده است. برای رسیدن به این هدف ، روش بازار متعادل دو پله ای فرموله شده است. در گام اول شرکت های تولیدی برای ماکزیمم کردن سودشان ، پیشنهادشان را به بازار ارئه داده اند و ISO بازار را که بر اساس حداکثر رفاه اجتماعی می باشد معین کرده است. قیدهای شبکه شامل آنهایی که به مدیریت تراکم مربوط هستند در گام دوم روش تعادل بازار نشان داده شده اند. این مقاله استفاده از تکنیک های بهینه سازی عدد صحیح مختلط را توسعه میدهد. و برای گام دوم پخش بار را به طوریکه کنترل کننده های ادوات FACTS و پاسخگویی بار با ژنراتورهای معمولی به طور بهینه هماهنگ شود انجام می دهد.

دانلود مقاله isi مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *