خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری
دانلود مقاله isi نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

دانلود مقاله isi نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

عنوان انگليسي مقاله :: Complex networks and banking systems supervision

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
14 صحفه WORD
18349

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
روش شناختی
نمودار بازه زمانی برای دارایی های بانک ها
داده ها و نتایج تجربی
جدول ۱: میزان گره هر شبکه بانکی
جدول ۲: بانک های مرکزی، درصد شبکه تراکمی تحت بررسی
ملاحظات نهایی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

همانطور که بحران های بانکداری اخیر نشان می دهد نظارت جامع و کامل بر تمام موسسات بانکی تحت کنترل نظارتی بانک مرکزی ضروری است. شناسایی فوری مسائل اشاعه و بحران بانکی برای تنظیم کنندگان اهمیت زیادی دارد. این مقاله روشی را مطرح می کند که علاوه براین می تواند برای روش های استاندارد نظارت بانکی و یا روش های جدیدی که گفته می شود باید اجرا شوند به کار رود. به این ترتیب فرد می تواند میزان ارتباط بانک ها را نشان دهد و صرفا به جای بانک های «بزرگ» بانک های «مرکزی» را شناسایی کند. بانک های مرکزی از این حیث که گفته می شود برای نظارت بر شبکه بسیار مهم هستند در این شبکه مرکزی هستند. بانک های مرکزی می تواند در شبکه های فرعی و افزایش سریع علامت خطر به عنوان معیارهای بحران بانکی به کار رود به طوری که بانک مرکزی به طور موثر و به سرعت می تواند بر منطقه متناظر موسسات مالی تمرکز کند. به عنوان مثال در این مقاله با استفاده از متغیر بازده سرمایه طرح پیشنهادی را نشان می دهیم. ممکن است این روش با متغیرهای جایگزین نیز به کار رود و باید به کار رود.

دانلود مقاله isi نظارت بر شبکه های پیچیده و سیستم های بانکداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *