خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل تطبیقی SWOT از سیستم های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در خاور میانه و شمال آفریقا
دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل تطبیقی SWOT از سیستم های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در خاور میانه و شمال آفریقا

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل تطبیقی SWOT از سیستم های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در خاور میانه و شمال آفریقا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل تطبیقی SWOT از سیستم های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در خاور میانه و شمال آفریقا

عنوان انگليسي مقاله :: Comparative SWOT analysis of strategic environmental assessment systems in the Middle East and North Africa region

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
26 صحفه WORD
5465

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲. متدولوژی
جدول ۲:سوالات پرسشنامه اصلی
۳. نتایج و بحث ها
۳٫۱٫ بررسی مقایسه ای سیستم های SEA
۳٫۱٫۱٫ نهادینه SEA
۳٫۱٫۲٫ فرایند کاربرد و اجرای SEA
۳٫۱٫۳٫ فرایند بررسی SEA
۳٫۱٫۴٫ نفوذ SEA در تصمیم گیری
۳٫۲٫ کمی مقایسه تجزیه و تحلیل SWOT
۴٫ نتیجه گیری و کارهای آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله تجزیه و تحلیل SWOT سیستم‌های SEA در منطقه شرق میانه و شمال آفریقا را از طریق بررسی مقایسه‌ای وضعیت، کاربرد و ساختار سیستم های موجود بر اساس چارچوب های حقوقی، نهادی و رویه ای، خاص ارائه می کند. تجزیه و تحلیل‌ها با چند ویژگی روش تصمیم گیری (MADM) در یک چارچوب تحلیلی که هم شامل تجزیه و تحلیل عملکرد بر اساس معیارهای ارزیابی و از پیش تعریف شده و هم خود ارزیابی کشورها از سیستم SEA شان از طریق نظر سنجی ها، تؤام شده است. نتایج، وضعیت ناهمگن و تأخیر در پیشرفت کلی که با مشخصه های سطوح مختلف نقاط ضعف موجود در چارچوب های قانونی و اداری و فرایند ضعیف تصمیم گیری، را نشان می دهد. سرمایه گذاری در فرصت های موجود، از اقدامات برجسته مقاله برای افزایش توسعه و اجرای SEA در منطقه است.

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل تطبیقی SWOT از سیستم های ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در خاور میانه و شمال آفریقا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *