خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی
دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی

دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی

عنوان انگليسي مقاله :: Bioinformatic searches using a single-chip shared-memory multiprocessor

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
13 صحفه WORD
52866

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
سازماندهی سیستم
شکل۱٫ یک بخش گذرگاه با یک پردازنده و سه جفت رابط آسنکرون.
شکل۲٫ رابط آسنکرون با بافر ورودی اختیاری
شکل۳٫ جزئیات رابط آسنکرون با پهنای داده‌ای ۱ بیت.
شکل۴٫ بخشی از یک گذرگاه، که به ترافیک تا ریشه رسیدگی می‌کند.
شکل۵٫ بخشی از گذرگاه، که به ترافیک خروجی از ریشه رسیدگی می‌کند.
تحلیل عملکرد
جدول ۱ : حداکثر نرخ‌های جستجوی قابل حصول برای یک رشتۀ جستجوی ۵۰۰ کاراکتری
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ساختار چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی ارائه می‌شود که مخصوصا برای عملیات محاسباتی بیوانفورماتیکی مرسوم بسیار مناسب است. این ساختار از رابط‌های گذرگاه آسنکرون برای ایجاد یک روش طراحی مدار مجتمع بهره می‌برد که امکان مقیاس‌بندی چندپردازنده با تلاش بسیار کم طراحی را میسر می‌کند. جنبۀ کلیدی این روش طراحی این است که لازم نیست منابع طراحی و مساحت تراشه روی درخت کلاک به طور قابل توجه توسعه یابد. تحلیل الگوریتم همترازسازی اسمیت- واترمن که روی این ساختار اجرا می‌شود نشان دهندۀ این مطلب است که جریمۀ عملکرد ناشی از افزایش تاخیر در مقایسه با ساختار کاملا سنکرون ناچیز است.

دانلود مقاله isi جستجوهای بیوانفورماتیکی با استفاده از یک چندپردازندۀ تک تراشه‌ای حافظه اشتراکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *