خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل شبکه های بیزی فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازمانی در یک نیروگاه هسته ای
دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل شبکه های بیزی فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازمانی در یک نیروگاه هسته ای

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل شبکه های بیزی فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازمانی در یک نیروگاه هسته ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل شبکه های بیزی فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازمانی در یک نیروگاه هسته ای

عنوان انگليسي مقاله :: Bayesian network analysis of safety culture and organizational culture in a nuclear power plant

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
33 صحفه WORD
4077

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
فرهنگ سازمانی
موجودی فرهنگ سازمانی
فرهنگ ایمنی
تعریف فرهنگ ایمنی
ارزیابی فرهنگ ایمنی
جوانب فرهنگ ایمنی
پرسشنامه ی فرهنگ ایمنی
روش تحقیق
جمع آوری داده
شبکه های احتمالی (بیزی)
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

بسیاری از صنایع پر مخاطره ی سراسر جهان به وضوح متوجه این مسئله شده اند که عوامل خطر سازمانی، مدیریتی و انسانی در مهم ترین حوادث نقشی اساسی دارند. نتایج به دست آمده از ارزیابی مخاطرات و تحقیقاتی که در زمینه ی حوادث انجام شده اند نشان می دهد آگاهی از این مسئله رو به افزایش است که شرایط فرهنگی روندهای کاری احتمالاً به اندازه ی فناوری بر ایمنی تأثیرگذار هستند. در این مقاله قصد داریم بین مفاهیم فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازمانی در نیروگاه های انرژی هسته ای (NPP) ارتباط برقرار کنیم. تحقیق حاضر این امکان را فراهم می کند که از طریق اقدام نسبت به فرهنگ سازمانی، به تعریف و شناسایی یک سری مکانیسم های ممکن برای بهبود فرهنگ ایمنی در NPP بپردازیم. بنابراین در اینجا نوعی متدولوژی ارائه خواهد شد که در تعیین استراتژی های ممکن برای ارتقای ایمنی کاربرد دارد. برای تعیین روابط بین فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازمانی به صورت کمیتی از شبکه های مبتنی بر احتمالات یا شبکه های بیزی (BN) استفاده شدهاست. به این منظور داده هایی را در نظر گرفته ایم که از تحقیق در مورد هر یک از کارمندان NPP اسپانیا به دست آمده اند. مدل های داده محور حاصل این امکان را به ما دادند که بین آن دسته از عوامل فرهنگ سازمانی، از جمله ۱۲ مقیاس OCI (موجودی فرهنگ سازمانی)، که بر فرهنگ ایمنی تأثیرگذارند رابطه ای بر پایه ی احتمالات برقرار کنیم

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل شبکه های بیزی فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازمانی در یک نیروگاه هسته ای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *