خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi اجتناب از کاهش در کار مجازی : دورکاری و تاثیر مداخله گر خستگی کار بر تعهد و مقاصد گردش مالی
دانلود مقاله isi اجتناب از کاهش در کار مجازی : دورکاری و تاثیر مداخله گر خستگی کار بر تعهد و مقاصد گردش مالی

دانلود مقاله isi اجتناب از کاهش در کار مجازی : دورکاری و تاثیر مداخله گر خستگی کار بر تعهد و مقاصد گردش مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اجتناب از کاهش در کار مجازی : دورکاری و تاثیر مداخله گر خستگی کار بر تعهد و مقاصد گردش مالی

عنوان انگليسي مقاله :: Avoiding depletion in virtual work: Telework and the intervening impact of work exhaustion on commitment and turnover intentions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
12 صحفه WORD
5136

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده:
کلید واژه
۱٫ مقدمه
۲٫ نظریه و فرضیه ها
۲٫۱ خستگی کار
۲٫۲ مدل صرفه جویی در منابع
۲٫۳ دورکاری و تعهد سازمانی
۲٫۴ دورکاری و اهداف گردش کار
۲٫۵ خستگی کار به عنوان عامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی
۲٫۶ خستگی به عنوان عامل مداخله گر در اهداف گردش کار
۳٫ روش ها
۳٫۱ نمونه و رویه
۳٫۲ اندازه گیری ها
۳٫۲٫۱ تعهد سازمانی
۳٫۲٫۲ اهداف گردش کار
۳٫۲٫۳ میزان دورکاری
۳٫۲٫۴ خستگی کار
۳٫۲٫۵ متغیرهای کنترل
۴٫ نتایج
۵٫ بحث

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

علی رغم رشد عظیم دورکاری و اشکال دیگر کار مجازی، دانش کمی در مورد تاثیر ان بر تعهد سازمانی و اهدافگردش کار یا راهکارها و نحوه عملکرد دورکاری وجود دارد. با بهره گیری از مدل صرفه جویی در منابع به عنوان چارچوب نظری، تاثیر دورکاری را انعطاف پذیری و انباشت منابع می دانیم چرا که شاغلین دورکار می تواند بازدهی کار،‌سود شخصی داشته باشند و خود را در برابر تخلیه منابع در اداره حمایت نمایند. با استفاده از نمونه شامل ۳۹۳ شاغل دورکار در سطح حرفه ای در یک سازمان،‌به بررسی نقش مداخله آمیز خستگی در تعیین تعهد و اهداف دورره ای پرداختم. نتایج نشان داد که دورکاری رابطه مستقیمی با تعهد و رابطه غیر مستقیمی با دوره سازمانی دارد به گونه ای که میزان بالای دورکاری به تعهد بیشتر به سازمان و تضعیف اهداف گردش کارمربوط می شود. به علاووه خستگی کار نیز در اهداف گردش کارو تعهدات کاری مداخله گر است.

دانلود مقاله isi اجتناب از کاهش در کار مجازی : دورکاری و تاثیر مداخله گر خستگی کار بر تعهد و مقاصد گردش مالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *