خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی
دانلود مقاله isi ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

دانلود مقاله isi ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

عنوان انگليسي مقاله :: Assessing customer orientation in the context of buyer/supplier relationships using judgmental modelling

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
21 صحفه WORD
20951

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مشتری‌مداری
۲٫زمینه
۳٫معیارهای تصمیم‌گیری در خرید خرده
۴٫تصمیم‌گیری براساس چند معیار (MCDM)
۵٫ سیستم تحلیل قضاوتی (JAS)
۶٫ شبیه‌سازی خرید
۷٫ نمونه پژوهش
۱٫۷٫ مصاحبه با خرده‌خریداران انگلیسی
۲٫۷٫ مصاحبه با تولیدکنندگان پرتغالی
۸٫ نتایج و بحث
۱٫۸٫ اهمیت ویژگی‌ها
۲٫۸٫ تحلیل تطابق
۳٫۸٫تحلیل عملکرد مقایسه‌ای دو کشور
۹٫ نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

خرید خرده شکل خاصی از خرید صنعتی است. ویژگی این خرید این است که به منظور فروش مجدد به مشتری نهایی انجام می‌شود و نه به منظور استفاده. خریداران خرده نقش پیچیده‌ای دارند. آن‌ها وظیفه دارند خواسته‌های مشتریان هدف را برآورده کرده و همچنین باید به منظور حصول بهترین شرایط و قیود، روابط با تامین‌کنندگان را مدیریت نمایند. همچنین یکی از ویژگی‌های خرده‌فروشی مدرن، میزان بالای تراکم و تمرکز عمل خرید است. خریداران می‌توانند به طور مستقل یا در یک گروه خرید، فعالیت نمایند. فروشندگان یا بازاریاب‌هایی که هدفشان خریداران تجاری هستند، باید برای موثر بودن، نیازهای خریدار را درک کنند. آن‌ها می‌بایست کسب‌وکارهای خریداران و چگونگی توسعه روابط با ایشان را درک کنند. یکی از عواملی که توسعه روابط با مشتریان را تسهیل می‌کند، مشتری‌مداری است. یک عامل اساسی برای بازارمحور بودن، مشتری‌مداری است، اما با وجود اهمیت مشتری‌مداری و بازارمحوری، تحقیقات اندکی در این باره انجام شده است که میزان درک تامین‌کنندگان نسبت به مشتریانشان در فضای تجاری چقدر است. در این تحقیق مصاحبه‌هایی شخصی با خریداران خرده فرآورده‌های نساجی انجام شد و از نرم‌افزار تحلیل تصمیم کمک گرفته شد تا معناداری (اهمیت) معیارهایی که ایشان در موقعیت تعریف‌شده خرید استفاده می‌کنند، مشخص شود. همین روش در مورد تامین‌کنندگان نیز تکرار شد تا مشخص شود که میزان درک تامین‌کنندگان نسبت به تصمیم‌گیری خریداران در بازارشان چقدر است. فرآیند مدلسازی با استفاده از یک رویکرد جبرانی (تعدیلی) مدلسازی شده و شش معیار تصمیم‌گیری برای انتخاب شیوه تامین منابع در نظر گرفته شد. بخشی از این معیارها از یک طرح آزمایشی گرفته شد که در مورد هشت خرده‌فروش در انگلستان انجام گرفت و بخشی دیگر از بررسی پیشینه تحقیق و به‌ویژه از کارهای پژوهشی نیلسون و هوست، و وبر و همکاران، گرفته شد. این تحقیق دریافت که اگرچه خریداران قادرند اهمیت نسبی معیارهای تصمیم‌گیری را به خوبی درک کنند، با این حال بعضی از معیارها را کم‌اهمیت می‌پندارند. نتایج نشان می‌دهد که مدلسازی قضاوتی می‌تواند در ارزیابی مشتری‌مداری نقش داشته باشد.

دانلود مقاله isi ارزیابی مشتری‌مداری در روابط خریدار تامین‌کننده با استفاده از مدلسازی قضاوتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *