خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی
دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی

دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی

عنوان انگليسي مقاله :: Artificial immune system for dynamic economic dispatch

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
12 صحفه WORD
52878

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

خلاصه
مقدمه
صورت بندی مسئله
تعیین سطوح تولید
سیستم ایمنی
سیستم ایمنی مصنوعی
سیستم ایمنی مصنوعی برپایه ی انتخاب همتاسازی برای حل پخش بار اقتصادی دینامیک
تصویر۱: فلوچارت سیستم ایمنی مصنوعی
نتایج شبیه سازی
جدول۱:تولید ساعتی (MW) برنامه ریزی شده
جدول۲: تولید ساعتی (MW) برنامه ریزی شده
نتیجه
تصویر۲: همگرایی قیمت

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

پخش بار اقتصادی پویا عبارت است از برنامه ریزی بهینه برای توان خروجی ژنراتورهای شبکه به همراه پیش بینی تقاضای بار در یک دوره ی زمانی مشخص با در نظرگرفتن محدودیتهای نرخ شیب ژنراتورها. این مقاله [الگورتیم] سیستم ایمنی مصنوعی را ، بر پایه ی قانون همتاسازی انتخابی ، برای حل مسئله ی پخش بار اقتصادی دینامیک دنبال می کند. این الگوریتم از همتاسازی تطبیقی ، هایپر-بلوغ ، کاربر مسن ، و انتخاب رقابتی را [برای رسیدن به نتیجه] استفاده می کند. برای تأیید کارآیی الگوریتم بکار رفته، نتایج عددی یک سیستم [آزمایشی] با ۱۰ واحد، به همراه تابع هزینه ی سوخت غیرهموار ارائه شده است. نتایج بدست آمده از الگوریتم مورد نظر [این مقاله] با نتایج ناشی از روش های بهینه سازی ازدحام ذرات و برنامه نویسی تکاملی مقایسه شده اند. از نتایج عددی [حاصله] می توان دریافت که الگوریتم سیستم مصنوعی ایمنی قادر است تا راه حل بهتری را در زمینه ی کمینه سازی قیمت و زمان محاسبه ارائه کند.

دانلود مقاله isi سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *