خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi کنترل غیر خطی جبران ساز همزمان ایستای (STATCOM) توسعه یافته برای کاهش نوسان ولتاژ کوره قوس الکتریکی
دانلود مقاله isi کنترل غیر خطی جبران ساز همزمان ایستای (STATCOM) توسعه یافته برای کاهش نوسان ولتاژ کوره قوس الکتریکی

دانلود مقاله isi کنترل غیر خطی جبران ساز همزمان ایستای (STATCOM) توسعه یافته برای کاهش نوسان ولتاژ کوره قوس الکتریکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل غیر خطی جبران ساز همزمان ایستای (STATCOM) توسعه یافته برای کاهش نوسان ولتاژ کوره قوس الکتریکی

عنوان انگليسي مقاله :: An Improved Nonlinear STATCOM Control for Electric Arc Furnace Voltage Flicker Mitigation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
11 صحفه WORD
53157

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
معرفی
کنترل کننده غیرخطی جدید STATCOM
سیستم آزمایش
مولد سیگنال کوره قوس الکتریکی
کارایی روش کنترل ارائه شده
کاهش نوسان
ولتاژ موثر و توان اکتیو خط
تعادل ولتاژ
اعوجاج هارمنیک کلی (THD)
کاهش نوسان
نتیجه گیری
ترجمه شکل ها:
کنترل PI
سیستم |آزمایش
شکل موج نوسان EAF
طیف فرکانس نوسان EAF
شکل موج نوسان EAF موثر واقعی
ولتاژهای فاز در PCC – بدون کنترل
STATCOM کاسکود ۱۱ طبقه
ولتاژ موثر سیستم آزمایش
توان های اکتیو و بار برای سیستم آزمایش a) توان اکتیو رسم شده توسط بار b) توان اکتیو خط با کنترل کننده PI STATCOM c) توان اکتیو خط با کنترل کننده پیشنهادی
ولتاژهای فاز در PCC. کنترل کننده PI (شکل بالا) ، کنترل کننده ارائه شده(شکل پایین)
THD ولتاژ PCC (فاز a)
اندازه نوسان ولتاژ PCC (فاز a)
lowpass: پایین گذر highpass: بالاگذر
مقدار نوسان ولتاژ PCC (فاز a)

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

کوره های قوس الکتریکی (EAF ها) در صنایع فولاد، جهت ذوب آهن و ضایعات فولاد رایج هستند. EAF ها بسیاری اوقات سبب نوسان وسیعی در مقدار توان اکتیو و راکتیو می شوند و منشا مهم اختلالات کیفیت توان (PQ) هستند. جبران سازهای همزمان ایستا (STATCOM ها)، یک روش کنترل قالب بندی شده مبنی بر الکترونیک صنعتی برای تقویت توان راکتیو و بهبود PQ را عرضه می کند. این مقاله یک روش کنترل غیر خطی نوینی برای STATCOM معرفی می کند که کاهش قابل توجهی در نوسانات نامتناوب القایی بر روی سیستم قدرت ایجاد می کند. این روش با کنترل PI (تناسبی – انتگرالی) رایج مقایسه می شود و نشان داده شده است که عملکرد بهبود یافته ای دارند

دانلود مقاله isi کنترل غیر خطی جبران ساز همزمان ایستای (STATCOM) توسعه یافته برای کاهش نوسان ولتاژ کوره قوس الکتریکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *