خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi مطالعه تجربی رهبری تبدیل عملکرد گروهی و کیفیت خدمات در بانک های خرده‌ فروشی
دانلود مقاله isi مطالعه تجربی رهبری تبدیل عملکرد گروهی و کیفیت خدمات در بانک های خرده‌ فروشی

دانلود مقاله isi مطالعه تجربی رهبری تبدیل عملکرد گروهی و کیفیت خدمات در بانک های خرده‌ فروشی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مطالعه تجربی رهبری تبدیل عملکرد گروهی و کیفیت خدمات در بانک های خرده‌ فروشی

عنوان انگليسي مقاله :: An empirical study of transformational leadership team performance and service quality in retail banks

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
31 صحفه WORD
4540

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫ بررسی منابع
۲٫۱ عملیات بانکی و رهبری
۲٫۲ رهبری تبدیلی و عملکرد گروهی
۲٫۳٫ عملکرد گروهی و کیفیت خدمات
۳٫ روشها
۳٫۱ نمونه و روش
۳٫۲ سنجش‌ها
۳٫۲٫۱ سنجش‌های اعضای گروه
۳٫۲٫۲ سنجش‌های رهبر گروه
۳٫۲٫۳ متغیرهای کنترلی
۴٫ نتایج
۴٫۱ قابلیت اعتماد و تحلیل اعتبار
۴٫۱٫۱ تحلیل اعتبار – سنجش اعضای گروه
۴٫۱٫۲ تحلیل اعتبار – سنجش‌های رهبر گروه
۴٫۲٫ توجیه تجمع در سطح گروه
۴٫۳٫ آزمودن فرضیه‌ها
۵٫ بحث و نتیجه‌گیری
۵٫۱ پیامدهای مدیریتی
۵٫۲ محدودیت‌ها و تحقیقات آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

قوانین مدیریت عملیات (OM) از مدتها پیش برای بهبود راندمان عملیات بانکداری روشهای مختلف کمّی را پیشنهاد کرده‌است. با این حال، در سالهای اخیر روندی وجود داشته است که عملیات و خدمات صنعت بانکداری را ناهمگون و بی‌ساختار نموده‌است، و باعث شده است کارایی بسیاری از شیوه‌های کمّی OM در بهبود عملکرد کاهش یابد. با یکپارچه‌سازی منابع عملیات بانکداری، کیفیت خدمات، روش رهبری و گروه‌های کاری استدلال کردیم که روش رهبری و عملکرد گروهی موضوعات بسیار مهمی هستند که عملکرد کیف خدمات عملیات بانکداری امروز در سبک گروهی را تعیین می‌کنند. با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از ۱۹۲ کارمند از ۳۲ گروه عملیاتی (در هر گروه یک رهبر و پنج عضو) در ۱۵ بانک خرده‌فروشی در ماکائو و چین، بررسی کردیم که آیا پنج بعد رهبری تبدیل با توجه به انسجام گروه، رضایت شغلی رهبر گروه و مهارت گروهی بر عملکرد گروهی تأثیر دارد؛ و آیا ابعاد عملکرد گروهی بر ابعاد کیفیت خدماتی مانند قابلیت اعتماد و پاسخگویی تأثیر دارد. دریافتیم که یکی از ابعاد رهبری تبدیل و دو تا از ابعاد عملکرد گروهی تأثیر مهمی بر کیفیت خدمات دارد. درباره معانی یافته‌ها برای تحقیق و تمرین بحث خواهیم کرد.

دانلود مقاله isi مطالعه تجربی رهبری تبدیل عملکرد گروهی و کیفیت خدمات در بانک های خرده‌ فروشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *