خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه
دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

عنوان انگليسي مقاله :: An empirical investigation on how portfolio risk management influences project portfolio success

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
29 صحفه WORD
800

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدیریت ریسک پورتفولیو
چهارچوب و فرضیه مدیریت ریسک پورتفولیو
موفقیت پورتفولیو پروژه
کیفیت مدیریت ریسک
مدیریت ریسک پورتفولیو
شناسایی ریسک های پورتفولیو
پیشگیری از ریسک
فرهنگ مدیریت ریسک
جمع‌آوری داده ها
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مدیریت ریسک پروژه به عنوان امری ضروری برای مقابله با چالش‌های برآمده از محیط شناخته می‌شود. منابع مکتوب چشم‌انداز پورتفولیو-گسترده‌ای برای مدیریت کردن ریسک در پروژه پورتفولیو پیشنهاد می‌دهد. با این حال، تحقیق در مورد مدیریت کردن ریسک و موفقیتش در زمینه پروژه بسیار کم است. این مطالعه نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفولیو بر موفقیت پروژه را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از یک نمونه از میان ۱۷۶ شرکت، این مطالعه شواهد و مدارکی فراهم می آورد که شناسایی ریسک پورتفولیو، انطباق فرآیند مدیریت ریسک پورتفولیو، و فرهنگ مدیریت ریسک به طور مستقیم شفافیت ریسک را تحت تأثیر قرار می دهند، نظر به اینکه پیشگیری از ریسک، نظارت بر ریسک، و یکپارچه سازی مدیریت ریسک در درون پروژه مدیریت پورتفولیو مستقیماً با ظرفیت مقابله با ریسک در ارتباط است. این یافته ها همچنین نشان می دهد که هم شفافیت ریسک و ظرفیت مقابله با ریسک تأثیر مستقیمی بر موفقیت پروژه دارند. با این حال، نتایج این فرضیه را تأیید نکرده که شفافیت ریسک و ظرفیت مقابله با ریسک یک اثر مکملی بر موفقیت داشته باشد. مفاهیم برای محققان و مدیران پروژه به بحث گذاشته شده است.

دانلود مقاله isi تحقیقاتی تجربی در مورد نحوه تأثیر مدیریت ریسک پورتفوی بر موفقیت پورتفولیوی پروژه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *