خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi تعهد و رضایت شغلی مؤثر در میان کارمندان غیر خانواده: بررسی نقش‌های احساس عدالت و مالکیت روان‌شناختی
دانلود مقاله isi تعهد و رضایت شغلی مؤثر در میان کارمندان غیر خانواده: بررسی نقش‌های احساس عدالت و مالکیت روان‌شناختی

دانلود مقاله isi تعهد و رضایت شغلی مؤثر در میان کارمندان غیر خانواده: بررسی نقش‌های احساس عدالت و مالکیت روان‌شناختی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعهد و رضایت شغلی مؤثر در میان کارمندان غیر خانواده: بررسی نقش‌های احساس عدالت و مالکیت روان‌شناختی

عنوان انگليسي مقاله :: Affective commitment and job satisfaction among non-family employees: Investigating the roles of justice perceptions and psychological ownership

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
30 صحفه WORD
6104

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫مبانی نظری
۲٫۱٫عدالت سازمانی
۲٫۲٫مالکیت روان‌شناختی
۲٫۳٫تعهد مؤثر و رضایت شغلی
۳٫فرضیه‌ها
۳٫۱٫ابعاد عدالت سازمانی و مالکیت روان‌شناختی
۳٫۱٫۱٫عدالت توزیعی و مالکیت روان‌شناختی
۳٫۱٫۲٫عدالت رویه‌ای و مالکیت روان‌شناختی
۳٫۲٫آثار تعدیل‌کننده‌ی مالکیت روان‌شناختی
۴٫روش
۴٫۱٫جمع‌آوری داده و نمونه
شکل ۱٫ مدل تئوری
۴٫۲٫مقیاس‌ها
۵٫تحلیل
۶٫نتایج
جدول ۱٫ میانگین‌ها، انحراف‌های استاندارد (S.D) و همبستگی‌های پیرسون
جدول ۲٫ نتایج تحلیل‌های رگرسیون
۷٫بحث
۸٫محدودیت‌ها
۹٫تحقیقات آینده
۱۰٫نتیجه‌گیری
ضمیمه‌ی A. آیتم‌های مقیاس، بارگذاری‌های معیار و قابلیت‌ اطمینان

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

به دلیل خصوصیات متعددی که به سازمان‌های خانوادگی تخصیص می‌یابند، این سازمان‌ها معمولاً دارای یک زمینه‌ی منحصربه‌فردی برای احساس عدالت کارمندان غیر خانواده دارند. این مفاهیم به نگرش‌ها و رفتارهای پیشرفته‌ی سازمانی کارمندان غیر خانواده وابسته هستند که برای موفقیت سازمان‌های خانوادگی ضروری هستند. اگرچه علاقه‌ی تحقیقات به احساس عدالت کارمندان غیر خانواده افزایش یافته است، همچنین به این دلیل که مکانیزم اتصال درک‌های اجتماعی و خروجی‌های مطلوب هنوز هم به طور کامل درک نشده است به تحقیقات بیشتری نیاز است. ما این شکاف را با بررسی آشکار درک عدالت کارکنان غیر خانواده و از طریق ارائه‌ی مالکیت روان‌شناختیبه‌عنوان یک واسطه در روابط بین درک اجتماعی (توزیعی و رویه‌ای) و نگرش‌های کاری مشترک (رضایت شغلی و تعهد مؤثر) شناسایی می‌کنیم. تحلیل ما از یک نمونه‌ی ۳۱۰ کارمند غیر خانواده در شرکت‌های آلمانی و آلمانی‌زبان در سوئیس، نشان می‌دهد که مالکیت روان‌شناختی، روابط بین عدالت توزیعی و تعهد مؤثر و همچنین رضایت شغلی را متعادل می‌سازد. این مسئله نشان‌دهنده‌ی همکاری‌های ارزشمند در تحقیقات کسب‌وکار، عدالت سازمانی و تحقیقات مالکیت روان‌شناختی و کاربرد است.

دانلود مقاله isi تعهد و رضایت شغلی مؤثر در میان کارمندان غیر خانواده: بررسی نقش‌های احساس عدالت و مالکیت روان‌شناختی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *