خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی
دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی

دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی

عنوان انگليسي مقاله :: ADAPTIVE FREQUENCY ESTIMATION OF THREE-PHASE POWER SYSTEMS WITH NOISY MEASUREMENTS

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
11 صحفه WORD
52965

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱- مقدمه
۲- الگوریتم پیشنهادی
۳- مطالعات عددی
۴- نتیجه گیری
شکل۱٫ ولتاژ پیشین الگوریتمهای مختلف هنگامی که سیستم متعادل است.
شکل۲٫٫ میانگین مربعات خطای الگوریتمهای مختلف هنگامی که سیستم متعادل است.
شکل۳٫ ولتاژ پیشین الگوریتمهای مختلف هنگامی که سیستم نامتعادل است.
شکل۴٫٫ میانگین مربعات خطای الگوریتمهای مختلف هنگامی که سیستم نامتعادل است.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مسئله تخمین فرکانس یک سیستم قدرت سه فاز را با یک روش تطبیقی و کم هزینه هنگامی که خوانده های ولتاژ به خطا و نویز مشاهده ای آلوده می شوند، بررسی می کنیم. یک مدل پیش بینی خطی گسترده را برای سیگنال پیچیده سیستمی که توسط تبدیل کلارک بدست می آید، فرض می کنیم. به منظور تخمین پارامترهای مدل در حالتی که نویز را هم در ورودی و هم در خروجی مدل جبران می کنند، از نظرات تطبیق حداقل مربعات کلی و بهینه سازی تندترین کاهش( گرادیان) استفاده می کنیم. نتیجه، یک الگوریتم بهبود یافته حداقل مربعات کلی با تندترین گرادیان(AGDTLS) است که دارای پیچیدگی محاسباتی قابل مقایسه با الگوریتم های حداقل مربعات میانگین مختلط(CLMS) و CLMS بهبود یافته(ACLMS) است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی به طور چشمگیری عملکرد تخمین فرکانس را در مقایسه با CLMS و ACLMS هنگامی که ولتاژهای اندازه گیری شده نویزی هستند و بویژه در سیستم های نامتقارن، بهبود می دهد.

دانلود مقاله isi تخمین فرکانس تطبیقی سیستم های قدرت سه فاز با اندازه گیری های نویزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *