خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه APATE
دانلود مقاله isi رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه APATE

دانلود مقاله isi رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه APATE

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه APATE

عنوان انگليسي مقاله :: A novel approach for automated credit card transaction fraud detection using network-based extensions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
31 صحفه WORD
41647

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫مقدمه
شکل۱٫ نمونه بازیچه‌ای شبکه تقلبی کارت اعتباری. وزن‌ها به ترسیم تاخر تراکنش‌ بین تاجر و دارنده کارت اعتباری می‌پردازند
۲٫تقلب در تراکنش‌ کارت اعتباری
۲٫۱٫ زمینه
۲٫۲٫ فرایند کشف تقلب در کارت اعتباری
۲٫۳٫ آثار مربوط
شکل ۲٫ فرایند کشف کارت اعتباری
۳٫روش تحقیق پیشنهادی
۳٫۱٫استخراج ویژگی ذاتی
شکل ۳٫ فرایند برآورد مجدد APATE درباره مدل‌های کشف با استفاده از پنجره لغزشی
جدول ۱٫خلاصه ویژگی‌های ورودی بر کوتاه (ST)، میان (MT) و بلند (LT) مدت.
جدول ۲٫تراکنش‌ها به ازاء هر منطقه و درصد کلاهبرداری.
۳٫۲٫استخراج ویژگی شبکه
۳٫۲٫۱٫ تعریف شبکه
۳٫۲٫۲٫ انتشار تقلب شبکه‌ای
۳٫۲٫۳٫ استخراج ویژگی
۴٫نتایج
۴٫۱٫نتایج پیش‌بینی
۴٫۲٫اهمیت متغیر و تاثیر متغیر شبکه
جدول ۳٫مقایسه مدل‌ها.
شکل ۴٫ منحنی ROC برای مدل‌های مختلف.
جدول ۴٫صحت و AUC (مجموعه آزمون) در ۱% میزان مثبت کاذب حداکثری.
جدول ۵٫AUC برای زیرمجموعه‌های مختلف متغیرها.
شکل ۵٫ منحنی ROC برای زیرمجموعه‌های متفاوت متغیرها.
۵٫نتیجه‌گیری
شکل ۶٫ اهمیت هر متغیر برای جنگل تصادفی ساخته شده با استفاده از تمام متغیرهای موجود.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در دهه اخیر، سهولت پرداخت آنلاین فرصت‌های جدید بسیاری برای بازرگانی الکترونیک ایجاد کرده است و محدوده‌های جغرافیایی را برای خرده‌فروشی کاهش داده است. در حالی که بازرگانی الکترونیک هنوز در حال کسب محبوبیت است، زمین‌بازی متقلبانی نیز هست که تلاش دارند از شفافیت خریدهای آنلاین و انتقال سوابق کارت اعتباری سوء استفاده کنند. این مقاله APATE را پیشنهاد می‌کند، رویکردی نوین برای کشف تراکنش‌ها‌ تقلبی کارت اعتباری که در فروشگاه‌های آنلاین انجام شده است. رویکردمان به ترکیب موارد ذیل می‌پردازد (۱) ویژگی‌های ذاتی مشتق از مشخصه‌های تراکنش‌ها‌ ورودی و تاریخچه خرجکرد مشتری با استفاده از اصول RFM (تاخر-تکرار-پولی)؛ و (۲) ویژگی‌های مبتنی بر شبکه با استفاده از شبکه دارندگان کارت اعتباری و تجار و مشتق گرفتن از امتیاز بدگمانی وابسته به زمان برای هرکدام از موضوعات شبکه. نتایج‌مان نشان می‌دهد هردو ویژگی مبتنی بر شبکه و ذاتی دو جنبه کاملاً در هم تنیده از یک تصویر هستند. ترکیبی از این دو نوع ویژگی منجر به بهترین مدل‌های اجرایی می‌شود که به امتیازهای بالاتر از ۰٫۹۸ برای AUC می‌رسد.

دانلود مقاله isi رویکرد نوین برای کشف کلاهبرداری تراکنش کارت اعتباری خودکار با استفاده از الحاقیات مبتنی بر شبکه APATE

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *