خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی
دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی

دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی

عنوان انگليسي مقاله :: A New Reliability Evaluation Technique for MultiLevel Inverters

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
16 صحفه WORD
52957

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

عبارات کلیدی
چکیده
مقدمه
توپولوژ‌ی‌های مرسوم برای اینورترهای چندسطحی
توپولوژی پل H متوالی
شکل۱٫ دیاگرام تک‌خطی یک اینورتر پنج سطحی با توپولوژی پل H متوالی پنج‌سحطی
ب. توپولوژی با دیود کلمپ شده
شکل۲٫ دیاگرام تک‌خطی یک اینورتر پنج‌سطحی با توپولوژی دیود کلمپ‌شده
ج. توپولوژی خازن شناور
شکل۳٫ دیاگرام تک‌خطی یک اینورتر پنج‌سطحی با توپولوژی خازن شناور
د. توپولوژی ماژولار
شکل۴٫ دیاگرام تک‌خطی یک اینورتر پنج‌سطحی با توپولوژی ماژولار.
ه. توپولوژی چندمنبعه
شکل۵٫ دیاگرام تک‌خطی یک اینورتر پنج‌سطحی با توپولوژی چندمنبعه.
۳٫ روش‌شناسی ارزیابی قابلیت اطمینان
شکل۶٫ بلوک دیاگرام روش ارائه شده برای ارزیابی قابلیت اطمینان اینورترهای چندسطحی.
۴٫ مطالعه‌ی موردی
شکل۷٫ شکل‌موج ولتاژ یک اینورتر پل H متوالی پنج‌سطحی- همه‌ی اجزای تشکیل دهنده در وضعیت up هستند.
شکل۸٫ سطوح تک هارمونیک‌های یک اینورتر پل H متوالی پنج‌سطحی- همه‌ی اجزا در وضعیت up هستند.
شکل۹٫ دیاگرام تک‌خطی یک اینورتر پنج‌سطحی با توپولوژی پل H متوالی- جزء ۱ در حالت قطعی است.
شکل۱۰٫ شکل‌موج ولتاژ یک اینورتر پل H متوالی پنج سطحی- همه‌ی اجزا به غیر از جزء ۱ در وضعیت up هستند.
شکل۱۱٫ سطوح تک هارمونیک‌های یک اینورتر پل H متوالی پنج سطحی- همه‌ی اجزا به غیر از جزء ۱ در وضعیت up هستند.
جدول۱٫ محتوای هارمونیکی مربوط به شکل‌موج خروجی یک اینورتر چندسطحی پل H متوالی در وضعیت‌های مختلف
جدول۲٫ ضرایب شکل‌دهی متناظر با شکل‌موج خروجی یک اینورتر چندسطحی پل H متوالی در وضعیت‌های مختلف
جدول۳٫ مقایسه‌ی بین محتوای هارمونیکی متناظر با اینورترهای چندسحطی با توپولوژی‌های مختلف
جدول۴٫ مقایسه‌ی بین شاخص قابلیت اطمینان متناظر با اینورترهای چندسطحی با توپولوژی‌های مختلف
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

اینورترهای چندسطحی نقش کلیدی در ریزشبکه‌های نوین با منابع انرژی تجدیدپذیر ایفا می‌کنند. قابلیت اطمینان اینورترهای چندسطحی، به عنوان رابط واحدهای تجدیدپذیر، آثار بسیار مهمی روی تامین نیاز الکتریکی مشترکین متصل به شبکه دارد. بنابراین، این مقاله یک تکنیک نوین برای ارزیابی قابلیت اطمینان اینورترهای چندسطحی معرفی می‌کند. این روش مبتنی بر روش برشماری وضعیت است. برخلاف روش‌های قبلی، روش جدید در برگیرنده‌ی سطوح اعوجاج اهرمونیکی تولید شده توسط اینورتر در محاسبات شاخص قابلیت اطمینان می‌باشد. بدون از دست دادن کلیت مساله، در اینجا تنها تک خرابی خازن‌ها و کلیدهای نیمه‌هادی در نظر گرفته می‌شود که به سادگی می‌توان آن را گسترش داد تا دیگر اجزا را نیز شامل شود. با بکارگیری این تکنی توسعه یافته، می‌توان قابلیت اطمینان انواع توپولوژی‌های چندسطحی را تخمین زد و لذا با مصالحه بین قابلیت اطمینان، راندمان و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری اولیه، تصمیم‌گیری کرد. در شبیه‌سازی‌ها، مجموعه‌ای از شاخص‌های قابلیت اطمینان برای چند توپولوژی اینورتر چندسطحی محاسبه می‌شود تا کارائی روش ارائه شده به اثبات برسد

دانلود مقاله isi تکنیک جدید ارزیابی قابلیت اطمینان برای اینورترهای چندسطحی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *