خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور
دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور

دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور

عنوان انگليسي مقاله :: A new 0.35 μm CMOS electronic interface for wide range floating capacitive and grounded/floating resistive sensor applications

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
16 صحفه WORD
52873

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫ مقدمه
۲) واسط سنسور جدید ارائه شده: تحلیل و تئوری مدار
۳) اندازه گیری های الکتریکی و توصیف مدار واسط از طریق PCB نمونه
۴) مدار مجتمع با تکنولوژی CMOS استاندارد ۰٫۳۵ میکرومتری
۵) توصیف مشخصات الکتریکی مدار روی یک تراشه و اندازه گیری های تجربی اولیه
۶) نتایج آزمایشگاهیسنسورهای خازنی و مقاومتی تجاری در مورد اندازه گیری رطوبت نسبی و اندازه گیری غلظت گاز
۷)نتیجه گیری
شکل۱٫ طرح بلوک واسط سنسور خازنی- مقاومتی: خازن C (شناور) و مقاومت R1 (پایه) یا R2 (شناور) می تواند بوسیله سنسورهای مناسب جابجا شود.
شکل ۲٫ پاسخ های زمانی رایج محاسبه شده در گره های واسط اصلی
شکل ۳٫ موج مربعی با دوره زمانی T در مقابل خازن نمونه C: نتایج اندازه گیری PCB (نقاط قرمز)، مقادیر تئوری (خط ممتد سبز، از Eq(2)) و خطاهای مرتبط با آن (مثلث های آبی). (برای بیان مراجع با رنگ در شرح این شکل، خواننده به نسخه اینترنتی این مقاله ارجاع داده می شود.)
شکل۴) خروجی موج مربعی با دوره T در مقابل مقاومت نمونه R1: نتایج اندازه گیری روی PCB(نقطه های قرمز) و مقادیر تئوری(خطوط سبز پیوسته، از معادله ۲) و خطای نسبی آنها(مثلث های آبی). ( برای تفسیر مراجع رنگ ها در فهرست علایم شکل خواننده باید به نسخه اینترنتی این مقاله رجوع کند.)
شکل ۵) خروجی موج مربعی با دوره T در مقابل مقاومت نمونه R2: نتایج اندازه گیری روی PCB (نقطه های قرمز) و مقادیر تئوری( خط پیوسته سبز از معادله ۲) و خطای نسبی آنها(مثلث های آبی).(برای تفسیر مراجع رنگ های در این فهرست علائم شکل خواننده باید به نسخه اینترنتی این مقاله مراجعه کند.)
شکل۶) مدار شماتیک ترانزیستوری OTA طراحی شده
شکل۷) مدار شماتیک ترانزیستور مدار بایاس OTA
شکل ۸) تصویر تراشه ساخته شده(سطح مدار واسط کمتر از ۰٫۶ میلی متر مربع): هر بلوک اصلی مدار توسط کادر خط چین مشخص می شود.
شکل۹) ‍‍پاسخ تئوری (خط ممتد سبز- از Eq2) و نتایج اندازه گیری روی چیپ (نقاط قرمز) مرتبط با دوره زمانی T از شکل مرجع مربعی خروجی در مقابل خازن نمونه C با خطاهای مرتبط به آن (مثلث های آبی). (برای بیان مراجع با رنگ در شرح این شکل، خواننده به نسخه اینترنتی این مقاله ارجاع داده می شود.)
شکل ۱۰) پاسخ تئوری (خط ممتد سبز- از Eq2) و نتایج اندازه گیری روی چیپ (نقاط قرمز) مرتبط با دوره زمانی T از شکل مرجع مربعی خروجی در مقابل R1 با خطاهای مرتبط به آن (مثلث های آبی). (برای بیان مراجع با رنگ در شرح این شکل، خواننده به نسخه اینترنتی این مقاله ارجاع داده می شود.)
شکل ۱۱) پاسخ تئوری (خط ممتد سبز- از Eq2) و نتایج اندازه گیری روی چیپ (نقاط قرمز) مرتبط با دوره زمانی T از شکل مرجع مربعی خروجی در مقابل R2 با خطاهای مرتبط به آن (مثلث های آبی). (برای بیان مراجع با رنگ در شرح این شکل، خواننده به نسخه اینترنتی این مقاله ارجاع داده می شود.)
شکل ۱۲)تنظیمات تجربی استفاده شده برای انجام اندازه گیری های به ترتیب رطوبت و CO از طریق سنسورهای تجاری خازنی و مقاومتی
شکل۱۳)نتایج اندازه گیری با چیپ ساخته شده مربوط به آشکار سازی RH% با سنسور رطوبت خازنی سری HCH-1000 ساخت شرکت Hneywell. پاسخ زمانی تجربی تغییر ظرفیت سنسور تخمینی برای مقادیر RH% مقایسه شده با روند داده های میانگین شده.
شکل ۱۴)نتایج تجربی با چیپ ساخته شده مربوط به آشکارسازی CO با سنسور گازی مقاومتی TGS2600 ساخت شرکت FIGARO به عنوان مقاومت زمین شده R1: پاسخ زمانی تغییر مقاوت تخمینی سنسور برای مقادیر غلظت CO.
جدول۱)اندازه های ترانزیستور OA، جریان بایاس و مقادیر قطعات پسیو.
جدول۲)اندازه های ترانزیستور مدار بایاس OTA، ولتاژهای بایاس تولید شده و مقادیر قطعات پسیو.
جدول۳) ویژگی های اصلی OTA(مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری)
جدول۴) ویژگی های اصلی مدار واسط: داده های به دست آمده از مقایسه بین PCB با قطعات

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

: در این مقاله ما یک مدار واسط جدید مناسب برای مطالعه طیف گسترده ای از سنسورهای خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی شناور/زمین شده ارائه می دهیم. این مدار تنها از دو تقویت کننده عملیاتی به عنوان بلوک های اکتیو استفاده می کند و تعدادی از قطعات پسیو، بر مبنای یک توپولوژی مدار نوسانی موج مربعی عمل می کنند که به جای پیوستگی ولتاژ معمول به کار رفته توسط سایر روش های ارائه شده در این مقاله، عمل تفکیک ولتاژ را انجام می دهد. بنابراین، این مدار پیشنهادی تبدیل امپدانس به دوره را انجام می دهد که منجر می شود تا به عنوان اولین analog front-end(طبقه آنالوگ مابین سنسور و پردازنده دیجیتال) برای تغییرات گسترده سنسورهای خازنی(مانند رطوبت نسبی) و سنسورهای مقاومتی (مانند سنسور گاز) مانسب باشد. حساسیت و محدوده دینامیک آن به سادگی از طریق قطعات پسیو قابل تنظیم می باشد. اندازه گیری های تجربی اولیه که این روش را توصیف و تایید کرده اند، از طریق یکPCB اولیه مناسب ساخته شده با ادوات تجاری گسسته انجام شده اند. سپس، مدار واسط ارائه شده نیز در سطح ترانزیستور تحت تکنولوژی CMOS استاندارد (۰٫۳۵ میکرومتر)، یک مدار مجتمع تک تراشه دارای مشخصات ولتاژ پایین (۱٫۸ ولت، تغذیه واحد)، توان پایین (در حدود ۳۵۰ میکرو وات) در یک سطح سیلیکونی بسیار کوچک (کوچکتر از ۰٫۶ میلی متر مربع) می باشد که موجب می شود تا برای پیکر بندی آرایه سنسور و کاربردهای سبک مناسب باشد. نتایج تجربی دیگر، نمونه مقاومت ها و خازن های تجاری مورد استفاده به دست آمده برای تقلید از رفتار سنسور، در ارزیابی تغییرات خازن شناور (در محدوده ۱۰ پیکوفاراد تا ۱ میکروفاراد)، مقاومت زمین شده (در محدوده ۱۵۰ کیلو اهم تا ۱٫۵ مگا اهم) و مقاومت شناور (در محدوده ۱۰ مگا اهم تا ۱گیگا اهم)، در مقایسه با سایر روش های ارائه شده در این مقاله نیز یک مسیر خطی و دقت مورد قبولی رانشان داده اند. رفتار مورد قبول مدار واسط نیز توسط اندازه گیری رطوبت نسبی از طریق سنسور تجاری Honeywell HCH-1000 (خازنی) و مونوکسید کربن از طریق سنسور تجاری کیفیت هوا FIGARO TGS-2600 (مقاومتی) تایید شده است.

دانلود مقاله isi یک واسط الکترونیکی CMOS 35/0 میکرومتری برای طیف وسیعی از کاربردهای سنسور خازنی متغیر و سنسورهای مقاومتی زمین شده شناور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *