خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین
دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

عنوان انگليسي مقاله :: A model to authenticate requests for online banking transactions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
18 صحفه WORD
9497

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چكیده
كلمات كلیدی
۱- مقدمه
۱٫۱ دستاورد
۲- روش شناسی
۱٫۲ مدول اعتبار تایید نامه (CA)
۲٫۲ مدول واسطه ی امنیت (SEM)
۲٫۳ مدول یكبار رمز
۱٫۳٫۲ ایجاد امضا
۲٫۳٫۲ امضا
۳٫۳٫۲ تایید
۳- نتایج آزمایشگاهی
جدول ۱- تاخیر ارتباطاتی
جدول ۲- سنجش های IB-mRSA
جدول ۳- خلاصه ی نتایج آزمایش
۴- تحلیل
۱٫۱٫۴ بهره وری
جدول ۴- مقایسه ی آزمایشی ۲ مدل
جدول ۵- مقایسه ی هدف مدل ما با SAS
جدول ۶- مقایسه ی ارتباطاتی دو مدل
۲٫۴ تحلیل امنیت
۳٫۴ مزایای امنیت
۵- نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

سیستم های بانكداری آنلاین با افزایش مشتریان استفاده كننده از آن اهداف مطلوب تری برای حملات می شوند. سازمان های مالی برای جلب اطمینان و اعتماد مشتریان به امنیت خدمات بانكداری آنلاین باید راه های به خطر افتادن حساب ها از سوی مهاجمین را شناسایی كنند و روش هایی را برای پیشگیری از آنها توسعه دهند. این مقاله بدین منظور مدل اصلاح شده ای را برای تصدیق مشتریان برای تراكنش های بانكداری آنلاین از طریق استفاده از تكنیك RSA بر اساس شناسه (IB-mRSA) در رابطه با مفهوم یك بار شناسه به منظور افزایش امنیت با اجتناب از حملات ناگهانی فرو بردن (بلع) و پیشگیری از حملات پاسخی ارائه می كند. سیستم معرفی شده از روش دو نیم كردن كلیدهای محرمانه بین مشتری و سرور منبع موثق تایید نامه (CA) بهره می جوید. نه مشتری و نه منبع تایید نمی توانند یكدیگر را فریب دهند با توجه به اینكه یك بار شناسه استفاده می شود و هر امضاء باید شامل هر دو طرف شود. مدل حاصله ظاهراً از هر دو منظر محاسباتی و ذخیره ای قابل اجرا است. نتایج آزمایشی حاكی از كارآمدی مدل مطروحه است.

دانلود مقاله isi مدلی برای تصدیق درخواست ها برای تراکنش های بانکداری آنلاین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *