خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi مطالعۀ میدانی پدیدۀ صاعقه بر روی خطوط توزیع ولتاژ پایین شامل مناطق مسکونی
دانلود مقاله isi مطالعۀ میدانی پدیدۀ صاعقه بر روی خطوط توزیع ولتاژ پایین شامل مناطق مسکونی

دانلود مقاله isi مطالعۀ میدانی پدیدۀ صاعقه بر روی خطوط توزیع ولتاژ پایین شامل مناطق مسکونی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مطالعۀ میدانی پدیدۀ صاعقه بر روی خطوط توزیع ولتاژ پایین شامل مناطق مسکونی

عنوان انگليسي مقاله :: A Field Study of Lightning Phenomena on Low-Voltage Distribution Lines Including Residences

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
23 صحفه WORD
54173

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
طرح کلی سامانۀ مشاهده
مکان‌های مشاهده
شکل ۱٫ مکان‌های مشاهدۀ صاعقه (ناحیۀ D ناحیۀ U ناحیۀ ۱ (-۲۰۰۲)).
جدول ۱:توزیع نواحی دستگاه مشاهده
پیکربندی سامانه
شکل ۲٫ دستگاه مشاهده. (الف) دوربین. (ب) تجهیز شکل‌موج. (ج) پیکربندی آشکارساز جریان هجوم.
جدول ۲:روابط پلاریته‌های اندازه‌گیری‌شدۀ شکل موج‌ها و مسیرهای انتشار جریان
جدول ۳:طرح کلی مجموعه داده‌های بدست آمده از فلش‌های صاعقه
مشاهدات
صاعقۀ مستقیم مثال ۱
شکل ۳٫ فلش مستقیم صاعقه به یک ساختمان (مثال ۱).
شکل ۴٫ نقطۀ مشاهده و حومه (مثال ۱).
شکل ۶٫ شکل‌موج‌های جریان مشاهده شده از طریق یک تیرک بتنی (مثال ۱).
صاعقۀ غیرمستقیم مثال ۲
شکل ۷٫ فلش مستقیم صاعقه به زمین (مثال ۲).
شکل ۸٫ نقطۀ مشاهده و حومه (مثال ۲).
شکل ۹٫ شکل‌موج‌های جریان مشاهده شده از طریق سیم سرویس و هادی اتصال زمین (مثال ۲).
شکل ۱۰٫ فلش غیرمستقیم صاعقه به زمین (مثال ۳).
شکل ۱۱٫ نقطۀ مشاهده و حومه (مثال ۳).
صاعقۀ غیرمستقیم مثال ۳
شکل ۱۲٫ شکل‌موج‌های جریان مشاهده شده از طریق سیم سرویس و هادی اتصال زمین (مثال ۳).
شکل ۱۳٫ شکل‌موج‌های جریان مشاهده شده از طریق سیم زمین (مثال ۳).
شکل ۱۴٫ فلش غیرمستقیم صاعقه به زمین (مثال ۴).
شکل ۱۵٫ نقطۀ مشاهده و حومه (مثال ۴).
صاعقۀ غیرمستقیم مثال ۴
شکل ۱۶٫ شکل‌موج‌های جریان مشاهده شده از طریق سیم سرویس و تیرک بتنی (مثال ۴).
شکل ۱۷٫ شکل‌موج‌های جریان مشاهده شده از طریق سیم زمین (مثال ۴).
صاعقۀ مستقیم مثال ۵
شکل ۱۸٫ صاعقۀ مستقیم به سیم محافظ (مثال ۵).
شکل ۱۹٫ نقطۀ مشاهده و حومه (مثال ۵).
بحث
مسیر انتشار هجوم صاعقه ناشی از فلش صاعقه به زمین
مسیر انتشار هجوم صاعقه ناشی از فلش صاعقه به یک آنتن محل مسکونی
جدول ۴:الگوی انتشار هجوم صاعقه روی خطوط توزیع ولتاژ پایین.
شکل ۲۰٫ شکل‌موج‌های مشاهده شدۀ جریان از طریق سیم سرویس و تیرک بتنی (مثال ۵).
شکل ۲۱٫ شکل‌موج‌های مشاهده شدۀ جریان از طریق سیم سرویس (مثال ۵).
مسیر انتشار هجوم صاعقه ناشی از فلش صاعقه به خطوط توزیع
نتیجه‌گیری‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هرچه جامعه بیشتر به صنعت برق وابسته می‌شود، علاقه به الگوهای صاعقه در خطوط توزیع ولتاژ پایین شامل مناطق مسکونی در حال رشد بیشتر می‌شود. با این حال، مطالعات کمی روی خطوط توزیع ولتاژ پایین صورت گرفته است و خیلی از مسائل هنوز در مورد الگوهای انتشار هجوم‌های صاعقه به صورت میدانی، به خصوص تعدی هجوم‌های صاعقه به مناطق مسکونی نامعلوم است. شرکت توان الکتریکی توکیو تحقیقات میدانی را در مورد پدیده‌هایی که پس از برخورد صاعقه به سیستم‌های توزیع واقعی روی می‌دهند با کمک دوربین‌های فعال‌شونده با صاعقه و نیز آشکارسازهای شکل موج هجوم صاعقه رصد کرده و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به تعداد ۱۰۱ مجموعه داده از برق صاعقه بدست آورده است. این مقاله نمونه مشاهدات معمولی را تحلیل کرده و مسیرهای انتشار صاعقه در خطوط توزیع ولتاژ پایین را تخمین می‌زند. در برخی مثال‌ها، چنین استنباط می‌شود که یک جریان صاعقه در جهت معکوس از بخش مسکونی به خط توزیع ولتاژ پایین گردش می‌کند که دلیل آن افزایش پتانسیل زمین در اثر صاعقۀ نزدیک به زمین است. این نتایج برای توجیه الگوهای انتشار صاعقه در خطوط توزیع ولتاژ پایین مفید خواهند بود.

دانلود مقاله isi مطالعۀ میدانی پدیدۀ صاعقه بر روی خطوط توزیع ولتاژ پایین شامل مناطق مسکونی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *