خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi یک راهبرد موازی داده برای همتراز کردن توالی‌های زیست‌شناختی روی پایگاه چندپردازنده‌ای همگن
دانلود مقاله isi یک راهبرد موازی داده برای همتراز کردن توالی‌های زیست‌شناختی روی پایگاه چندپردازنده‌ای همگن

دانلود مقاله isi یک راهبرد موازی داده برای همتراز کردن توالی‌های زیست‌شناختی روی پایگاه چندپردازنده‌ای همگن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک راهبرد موازی داده برای همتراز کردن توالی‌های زیست‌شناختی روی پایگاه چندپردازنده‌ای همگن

عنوان انگليسي مقاله :: A Data Parallel Strategy for Aligning Multiple Biological Sequences on Homogeneous Multiprocessor Platform

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
14 صحفه WORD
54040

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
فرمولبندی مساله
همترازسازی چند توالی
تحلیل راهبرد موازی
توصیف شهودی خوشه-توزیع-همترازسازی
دسته‌بندی
فاصلۀ محاسباتی توالی‌ها
الگوریتم PDBSCAN پیشرفته
الگوریتم ابتکاری توزیع مجدد
الگوریتم ابتکاری توزیع مجدد
همترازسازی
شکل. ۱٫ همترازسازی تدریجی پروفیل و ترکیب دسته‌های متوالی
ارزیابی عملکرد
ارزیابی کیفیت
جدول ۱ نمره‌دهی‌های Q روی مقایسۀ زیرمجموعه‌ها با استفاده از BaliBase
جدول ۲ نمره‌دهی‌های Q روی مقایسۀ زیرمجموعه‌ها با استفاده از Prefab
ارزیابی مقیاس‌بندی
شکل.۲٫ مقیاس‌بندی زمان اجرا در برابر تعداد پردازنده‌ها.
شکل.۳٫ تسریع‌ها برای دسته- توزیع- همترازسازی با افزایش تعداد پردازنده‌ها.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله ما به مسالۀ همترازکردن توالی زیست‌شناخی می‌پردازیم، که عملیات اساسی انجام گرفته در زیست‌شناسی محاسباتی است. ما از الگوی موازی‌سازی داده‌ بهره می‌گیریم که برای دست و پنجه نرم کردن با پردازش کلان جهت دستیابی به میزان بالایی از موازی‌سازی، مناسب است. با استفاده از موازی‌سازی داده، ما راهبردی ارائه می‌دهیم که در آن از یک طرح دسته‌بندی موازی بر اساس مشابهت توالی برای تقسیم مجموعۀ توالی‌ها به زیرمجموعه‌ها بهره می‌بریم. سپس این زیرمجموعه‌ها با استفاده از الگوریتم ابتکاری مبتنی بر برنامه‌‌نویسی عدد صحیح بین پردازنده‌ها توزیع می‌شوند تا کل زمان پردازش حداقل شود، و هر زیرمجموعه را بتوان به طور مجزا با استفاده از هر روش متوالی به صورت موازی همتراز کرد. همتراز کلی با کمک یک همتراز تدریجی پروفیل- پروفیل درون و بین پردازنده‌ها حاصل می‌شود. ما الگوریتم ارائه شده را روی یک دسته و با استفاده از کتابخانۀ MPI پیاده‌سازی کرده و نتایج تجربی را برای مسائلی با اندازه‌های مختلف بر حسب کیفیت تراز، زمان اجرا و سرعت تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

دانلود مقاله isi یک راهبرد موازی داده برای همتراز کردن توالی‌های زیست‌شناختی روی پایگاه چندپردازنده‌ای همگن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *