خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS
دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS

دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS

عنوان انگليسي مقاله :: A Data-Mining Model for Protection of FACTS-Based Transmission Line

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
12 صحفه WORD
52917

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات کلیدی
مقدمه
جنگل‌های تصادفی
سیستم مطالعه‌شده
خط مبتنی بر TCSC و UPFC
شکل۱: خط انتقال با TCSC.
شکل۲: خط انتقال با UPFC.
خلاصه نتایج مجموعه داده‌های تولید‌شده
جدول I : خلاصه از پایگاه داده ایجاد شده
شکل۳: طرح ارائه شده برای تشخیص ناحیه خطای مبنی بر RF.
نتایج
جدول II : مقایسه ماتریس confusion بین RF و SVM برای خط دارای TCSC و UPFC جهت شناسائی ناحیه خطا
جدول III : تشخیص ناحیه خطا برای موقعیت‌های مختلف خطا به کمک RF برای خط دارای TCSC و UPFC
جدول IV : صحت دسته‌بندی در زوایای آتش مختلف α (سطوح جبرانسازی) به کمک خط RF برای خط TCSC
جدول V : صحت دسته‌بندی در ولتاژهای تزریق سری مختلف (Vse) به کمک خط RF برای خط UPFC
جدول VI : صحت دسته‌بندی در زاویه فازهای مختلف ولتاژ تزریق سری (θse) به کمک RF برای UPFC
جدول VII : مقایسه RF و SVM برای موقعیت‌های مختلف خطا
جدول VIII : مقایسه RF و SVM برای موقعیت‌های مختلف خطا با نسبت سیگنال به نویز ۲۰ dB (TCSC و UPFC واقع در ۵۰% خط)
جدول IX : مقایسه RF و SVM برای مجموعه داده‌های ترکیبی TCSC+UPFC (TCSC و UPFC واقع در ۵۰% خط)
جدول X : عملکرد RF برای ادوات FACTS ای که در مکان‌های مختلفی از خط واقع‌اند
شکل۴: مشخصات همگرایی RF طی آموزش خط TCSC ای که در ۵۰% خط واقع است
جدول XI : مقدار قابلیت اطمینان بدست آمده از RF و SVM
تحلیل و بحث
نتیجه‌گیری
جدول XIII : مقایسه زمان پردازش و زمان پاسخ RF و SVM برای هر مورد خطا
جدول XII : مقایسه زمان محاسباتی RF و SVM برای مجموعه داده‌های آموزش

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک مدل داده‌کاوی برای شناسائی ناحیه خطای یک خط انتقال مبتنی بر سیستم‌های انتقال ac انعطاف‌پذیر (FACTS) ارائه می‌کند که شامل جبرانساز سری کنترل‌شده با تریستور (TCSC) و کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC) است، و از مجموعه درختان تصمیم استفاده می‌کند. با تصادفی بودن مجموعه درختان تصمیم در مدل جنگل‌های تصادفی، تصمیم موثر برای شناسائی ناحیه خطا حاصل می‌شود. نمونه‌های جریان و ولتاژ نیم سیکل پس از لحظه وقوع خطا به عنوان بردار ورودی در برابر خروجی هدف “۱” برای خطای پس از TCSC/UPFC و “۱-” برای خطای قبل از TCSC/UPFC ، برای شناسائی ناحیه خطا به کار می‌رود. این الگوریتم روی داده‌‌های خطای شبیه‌سازی شده با تغییرات وسیع در پارامترهای عملکردی شبکه قدرت منجمله شرایط نویزی تست شده است و معیار قابلیت اطمینان ۹۹% با پاسخ زمانی سریع بدست آمده است (سه چهارم سیکل پس از لحظه خطا). نتایج روش ارائه شده به کمک مدل جنگل‌های تصادفی نشان دهنده تخیص قابل اعتماد ناحیه خطا در خطوط انتقال مبنی بر FACTS است.

دانلود مقاله isi یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *