خانه / مهندسی برق و الکترونیک / شبکه توزیع / دانلود مقاله isi تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)
دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)

دانلود مقاله isi تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)

عنوان انگليسي مقاله :: Unit commitment by dynamic programming for microgrid operational planning optimization and emission reduction

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
15 صحفه WORD
53116

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
اصطلاحات شاخص
مقدمه
شکل ۱٫ ساختار مبتنی بر ریزشبکه برای کاربردهای شبکه هوشمند
مفهوم ژنراتور فعال (AG)
شکل ۲٫ طرح یک ژنراتور فعال شامل ذخیره انرژی کوتاه مدت و دراز مدت
ساختار ریزشبکه مورد بررسی
شکل ۳: ریزشبکه شامل ۱۲ ژنراتور فعال، ۳ توربین گازی و یک مدیریت انرژی مرکزی
ارزیابی معادل CO2 انتشار میکرو توربین گازی
شکل ۴٫ انتشار معادل CO2 که برای یک تربین ۳۰ kW بدست آمده است
تعهد واحد توسط تکنیک برنامه نویسی دینامیک
فرمول بندی تعهد واحد
شکل ۵٫ نمایشی از اصل مسیر بهینه توسط برنامه نویسی دینامیک
کاربرد به مساله تعهد واحد
نتایج
شکل ۷٫ پیشبینی بار ۲۴ ساعت پیشِ رو
نتیجه گیری
شکل ۸٫ مراجع توان برای ۱۲ ژنراتور فعال
مرجع توان برای میکروتوربین گازی ۱ (با توان نامی ۳۰ kW)
شکل ۱۰٫ مرجع توان برای میکروتوربین گازی ۲ (با توان نامی ۴۰ kW)
شکل ۱۱٫ مرجع توان برای میکروتوربین گازی ۳ (با توان نامی ۶۰ kW)

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله، یک برنامه ریزی توان میکروشبکه برای ۲۴ ساعت آینده را با استفاده از تکنیک تعهد واحد، توسط برنامه نویسی دینامیک، ارایه می دهد. سیستم تحت مطالعه، تشکیل شده از ۱۲ ژنراتور فعال مبنی بر PV (پیل خورشیدی) مجهز به ذخیره سازی، و سه میکروتوربین گازی، می باشد. طبق پیشبینی انرژیِ موجود از ژنراتور خورشیدی، در دسترس بودنِ انرژی ذخیره شده، مشخصه های انتشار میکروتوربین و پیشبینی بار، یک سیستم مدیریت انرژی مرکزی، برنامه ۲۴ ساعته آینده ی مراجع توان را برای سه میکروتوربین گازی و ژنراتورهای فعال، محاسبه می کند تا انتشار معادل CO2 توربین های گازی، کمینه شود.

دانلود مقاله isi تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *