خانه / مهندسی برق و الکترونیک / توان الکتریکی / دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت
دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

عنوان انگليسي مقاله :: Reactive Power Generation Management for the Improvement of Power System Voltage Stability Margin

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
4 صحفه PDF
14 صحفه WORD
52935

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ بهینه سازی ذخایر توان راکتیو
A. مدل ریاضی تابع هدف
B. برنامه نویسی تکاملی شبه گرادیان
C. تحلیل مودال
۳٫ مطالعه موردی
۴٫ نتایج
شکل ۱٫ سیستم قدرت ۱۰ ژنراتور و ۳۹ باس
New England
شکل ۲٫ منحنی PV قبل و بعد از بهینه سازی
شکل ۳٫ تاثیر PGEP و SEP
شکل ۴٫ تغییرات تلفات توان اکیتو سیستم
شکل ۵٫ تلفات توان راکتیو و تولید شنت خط

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

حاشیه پایداری ولتاژ (VSM) سیستم قدرت با ذخایر توان راکتیو شبکه در ارتباط است. این مقاله روشی جهت بهبود VSM معرفی می کند که از زمانبندی مجدد تولید توان راکتیو ژنراتور استفاده می کند. مدیریت تولید var به صورت یک مساله بهینه سازی معرفی شده است و برای دستیابی به پاسخ بهینه از برنامه نویسی تکاملی مبتنی بر شبه گرادیان (شیب کاذب) (PGEP) استفاده شد. برای هدایت مسیر جستجو از تکنیک تحلیل مودال استفاده شده است. نتایج شبیه سازی روی سیستم ۳۹ باس New England نشان می دهد که روش ارائه شده بسیار موثر است. در مقایسه با روش برنامه نویسی تکاملی استاندارد (SEP)، پاسخ بهتری حاصل می شود و سرعت همگرایی الگوریتم نیز بهبود یافته است. همچنین نتایج شبیه سازی نشان دهنده این است که پس از برنامه ریزی مجدد بهینه توان راکتیو، ذخایر توان راکتیو سیستم افزایش یافته و در عین حال تلفات اکتیو/ راکتیو کاهش می یابد. اما مهم ترین مزیت این روش این است که بدون اینکه تجهیز جبرانساز توان راکتیوی به سیستم افزوده و یا توزیع توان اکتیو تغییر داده شود، حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت را می توان بهبود بخشید.

دانلود مقاله isi مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *