خانه / مهندسی برق و الکترونیک / تولید انرژی الکتریکی / دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب
دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب

دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب

عنوان انگليسي مقاله :: Mitigation of Multiple Voltage Dips in a Weak Grid Using Wind and Hydro-based Distributed Generation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
20 صحفه WORD
52991

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
تعریف پدیده‌ی فلش ولتاژ
شکل۱ الف: فلش ولتاژ (مرجع [۹])
تعریف تولید پراکنده
انگیزه و دورنمای تحقیق پیشنهادی
مدلسازی سیستم
سیستم تبدیل انرژی بادی (WECS)
ژنراتور برق‌آبی
شکل۱ب: مدلسازی DigSilent از یک ماشین سنکرون
جدول۱:پارامترهای واحدهای DG
جدول۲:پارامترهای خط
جدول۳:پارامترهای ترانسفورماتور
جدول۴:پارامترهای بار
جدول۵:دامنه‌های فلش چندگانه در طی خطای اتصال کوتاه سه فاز و خطای اتصال کوتاه دو فاز اندازه‌گیری شده در به ترتیب زمان‌های ۳۵/۰ و ۷/۰ ثانیه روی باسبار DG
جدول۶:دامنه‌های فلش چندگانه در طی خطای اتصال کوتاه سه فاز و خطای اتصال کوتاه دو فاز اندازه‌گیری شده در به ترتیب زمان‌های ۳۵/۰ و ۷/۰ ثانیه روی باسبار TX
شکل۲٫ مدل شبکه‌ی معمول آفریقای جنوبی به همراه DGها
نتایج شبیه‌سازی و بحث
شکل۳٫ فلش چندگانه‌ی ولتاژ در نتیجه‌ی خطاهایی رخ داده در ۵/۱۳ کیلومتری (۹۰%) خط۴ اندازه‌گیری شده در باسبار DG
شکل۴٫ رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در باسبار DG با استفاده از ژنراتورهای بادی با خطاهای رخ داده در ۹۰% از خط۴٫
شکل۵٫ رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در باسبار DG با استفاده از ژنراتورهای برق‌آبی با خطاهای رخ داده در ۹۰% از خط۴٫
شکل۶٫ رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در باسبار DG با استفاده از ژنراتورهای بادی و برق‌آبی با خطاهای رخ داده در ۹۰% از خط۴٫
شکل۷٫ فلش چندگانه‌ی ولتاژ در نتیجه‌ی خطاهای رخ داده در ۵/۱۳ کیلومتری (۹۰%) خط ۴ اندازه‌گیری شده در باسبار TX
شکل۸٫ فلش چندگانه‌ی ولتاژ در نتیجه‌ی خطاهای رخ داده در ۹۰% خط ۴ اندازه‌گیری شده در باسبار TX موقع استفاده از ژنراتورهای بادی
شکل۹٫ فلش چندگانه‌ی ولتاژ در نتیجه‌ی خطاهای رخ داده در ۹۰% خط ۴ اندازه‌گیری شده در باسبار TX موقع استفاده از ژنراتورهای برق‌آبی
نتیجه‌گیری
شکل۱۰٫ فلش چندگانه‌ی ولتاژ در نتیجه‌ی خطاهای رخ داده در ۹۰% خط ۴ اندازه‌گیری شده در باسبار TX موقع استفاده از ژنراتورهای برق‌آبی و بادی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در سال ۲۰۰۷، آفریقای جنوبی با تقاضای شدید توان الکتریکی بیش از آنچه که تولید شده بود مواجه شد. به علت میزان تقاضای بیش از تولید، کشور حذف بار برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده را تجربه کرد. لذا عملیات تجاری، اقتصاد کشور در حال صنعتی شدن و به خصوص نحوه‌ی زندگی مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. رشد برنامه‌ریزی نشده‌ی بار، ترکیب تولید پراکنده توسط مصرف‌کنندگان و شرکت‌های برق و خطاهای روی سیستم منجر به مشکلات کیفیت پایین توان همچون فلش ولتاژ شد. در حال حاضر تولید پراکنده (DG) در حال تجربه‌ی یک رشد فزاینده و سریع در سطح جهانی است. اندازه‌ی نیروگاه برق‌آبی و مزارع بادی به سرعت در حال رشد بوده و مقادیر زیادی از تولید پراکنده تجدیدپذیر به طور روزانه با شبکه‌ی سراسری ترکیب می‌شود. این مقاله نحوه‌ی مدلسازی و شبیه‌سازی طرح‌های سیستم‌های تبدیل انرژی بادی (WECS) و نیروگاه برق‌آبی (HP) را برای رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک دوره‌ی کوتاهی از زمان روی سیستم قدرت را ارائه می‌دهد. این طرح‌ها با استفاده از نرم‌افزار DIgSILENT Power Fctory شبیه‌سازی شده و قابلیت کاربرد طرح‌های سیستم‌های تبدیل انرژی بادی و نیروگاه برق‌آبی به منظور رفع و تخفیف فلش چندگانه‌ی ولتاژ ارزیابی می‌شود و همچنین در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و برای مکان‌های مختلف خطا مقایسه می‌شود.

دانلود مقاله isi رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *