خانه / مهندسی برق و الکترونیک / شبکه توزیع / دانلود مقاله isi بهره‌برداری و مدیریت ریزشبکه با استفاده از پیکربندی مجدد احتمالاتی و مشارکت واحد
دانلود مقاله isi بهره‌برداری و مدیریت ریزشبکه با استفاده از پیکربندی مجدد احتمالاتی و مشارکت واحد

دانلود مقاله isi بهره‌برداری و مدیریت ریزشبکه با استفاده از پیکربندی مجدد احتمالاتی و مشارکت واحد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهره‌برداری و مدیریت ریزشبکه با استفاده از پیکربندی مجدد احتمالاتی و مشارکت واحد

عنوان انگليسي مقاله :: Microgrid operation and management using probabilistic reconfiguration and unit commitment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
19 صحفه WORD
52899

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
فرمول‌بندی مساله
شکل ۱٫ طرح ساختار ریزشبکه
متغیرهای تصمیم
هزینۀ ریزتوربین
مدل احتمالاتی ریزتوربین
هزینۀ باتری
هزینۀ شبکه
هزینۀ تلفات
هزینۀ کلیدزنی
قیود (محدودیت‌های) سیستم
توپولوژی سیستم
شکل ۲٫ الگوریتم ارائه‌شده.
جدول ۱: امپدانس خط ریزشبکه.
مدل عدم قطعیت
الگوریتم پیشنهادی
نتایج شبیه‌سازی
جدول ۲: مشخصات هزینۀ ریزتوربین‌ها (ضرایب هزینۀ سوخت و راه‌اندازی)
جدول ۳: مشخصات هزینۀ ریزتوربین‌ها (ضرایب هزینۀ سرمایه‌گذاری، تعمیر و نگهداری و انتشارات)
جدول ۴: مشخصات واحد توربین بادی
جدول ۵: پارامترهای باتری
جدول ۶: پارامترهای کلیدزنی
جدول ۷: اولویت بارها
جدول ۸: مقدار میانیگ بارها در هر ساعت
جدول ۹: ضریب بار نرمال‌شده (برای محاسبۀ مقدار میانگین ساعتی) برای هر ساعت.
جدول ۱۰: قیمت ساعتی توان
جدول ۱۱: کد هر توپولوژی پیکربندی
جدول ۱۲: داده‌های سرعت باد محاسبه شده برای هر ساعت با استفاده از اطلاعات ۱۲ سال گذشته
جدول ۱۳: نتایج پیکربندی و مشارکت واحد بهینه به‌طور همزمان برای مقدار میانگین توربین بادی و تقاضای بار
جدول ۱۴: نتایج شبیه‌سازی
شکل ۳٫ تابع توزیع احتمالاتی سود ریزشبکه
شکل ۴٫ ضریب سود همگرایی‌های واریانس در برابر سناریوها.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله یک مدل تصادفی برای مدیریت روز بعد ریزشبکه (MG) ارائه شده است. مدل ارائه‌شده از پیکربندی مجدد احتمالاتی و مشاکرت واحد (UC) به‌طور همزمان بهره می‌برد تا به نقاط تنظیم بهینۀ واحدهای ریزشبکه و نیز به توپولوژی بهینۀ ریزشبکه برای بازار برق روز بعد دست یابد. روش بهره‌برداری ارائه‌شده به منطور بیشینه کردن سود ریزشبکه با در نظر گرفتن تقاضای بار و عدم قطعیت تولید توان بادی به‌کار گرفته می‌شود. سود روز بعد ریزشبکه به عنوان تابع هدف (OF) در نظر گرفته شده و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای حل این مساله به کار می‌رود. برای مدل‌سازی عدم‌قطعیت‌ها، چندین سناریو بر اساس شبیه‌سازی مونت‌کارلو (MC) تولید می‌شود، و بهره‌برداری بهینۀ ریزشبکه تحت این سناریوها تجزیه‌وتحلیل می‌شود. مطالعۀ موردی یک ریزشبکۀ معمولی ۱۰ شینه است که شامل توربین بادی (WT)، باتری، ریزتوربین‌ها (MT)، و بارهای حیاتی و غیرحیاتی است. این ریزشبکه در یک شینه به شبکۀ بالادست متصل می‌شود. در نهایت، نقاط تنظیم بهینۀ واحدهای قابل توزیع و بهترین توپولوژی از طریق تجمع سناریو تعیین می‌شوند، و این مقادیر برای بهره‌برداری روز بعد پیشنهاد می‌شوند. در واقع، مدل ارائه شده قادر است تاثیر نامطلوب عدم‌قطعیت‌ها روی سود ریزشبکه را از طریق ایجاد سناریوهای مختلف به حداقل برساند.

دانلود مقاله isi بهره‌برداری و مدیریت ریزشبکه با استفاده از پیکربندی مجدد احتمالاتی و مشارکت واحد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *