خانه / مهندسی برق و الکترونیک / تولید انرژی الکتریکی / دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان
دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان

دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان

عنوان انگليسي مقاله :: Investigation of Anti-Islanding Protection of Power Converter Based Distributed Generators Using Frequency Domain Analysis

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
13 صحفه WORD
53188

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
تحلیل الگوریتم ضد جزیره‌ای شدن ساندیا
شکل۱٫ نمایش بلوک دیاگرام الگوریتم ضد جزیره‌ای شدن ساندیا.
قانون اصلی این الگوریتم‌ها را می‌توان به صورت ذیل توصیف کرد.
الگوریتم SFS
شکل۲٫ بلوک دیاگرام نشان دهنده اجزای SFS مربوط به الگوریتم ضد جزیره‌ای شدن ساندیا.
شکل۳٫ طبیعت شکل‌موج‌های حاصل از الگوریتم SFS.
شکل۴٫ بلوک دیاگرام نشان دهنده اجزای SVS مربوط به الگوریتم ضد جزیره‌ای شدن ساندیا.
الگوریتم SVS
استخراج تنظیمات بهره الگوریتم ضد جزیره‌ای شدن ساندیا
شکل۵٫ بهره حلقه ( برحسب دسی‌بل) الگوریتم SFS با بار RLC در (بالا) ۵۰% و (پایین) ۱۰۰% سطح توان و بین فرکانس‌های ۱ و ۳۰۰ هرتز.
شکل۶٫ بهره حلقه الگوریتم SVS برای Kvp متغیر، با Kv = 1 ، برای بارهای RLC.
ثابت‌های زمانی washout و تنظیم توان
معتبرسازی حوزه زمان
شکل۷٫ دیاگرام تک‌خطی برای تست سناریوی ضد جزیره‌ای شدن.
شکل۸٫ شکل‌موج‌های بار RLC بدون حفاظت ضد جزیره‌ای شدن: (الف) ولتاژ و (ب) جریان فاز بار.
شکل۹٫ شکل‌موج‌های بار RLC با Kf = 10 و Kv و Kvp = 2 : (الف) ولتاژ و (ب) جریان فاز بار.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

الگوریتم ضد جزیره‌شدن ارائه شده توسط آزمایشگاه‌های ملی ساندیا در این مطالعه بررسی می‌شود، چون این طرح، موسوم به طرح ساندیا ، در تشخیص جزیره‌ شدن سیستم‌های تولید پراکنده بسیار موثر عمل می‌کند. قبلا، به جز روش‌های ابتکاری، برای تنظیم بهره‌های کنترلیِ الگوریتمِ مبتنی بر توان نامی و پهنای‌ باند مبدل توان تولید پراکنده (DG)، هیچ روش کمّی ارائه نشده است. این مقاله برای تحلیل محدوده موردنیاز بهره‌ها برای الگوریتم ضد جزیره‌ای شدن، از روش حوزه فرکانس استفاده می‌کند تا جداسازی از شبکه اصلی در یک مدت زمان مجاز را به طور موثری تعیین کند. این تحلیل، دستورالعمل‌هایی را برای استفاده از طرح‌های ساندیا تحت شرایط عملکردی مختلف را فراهم می‌کند. نتایج نیز با استفاده از شبیه‌سازی‌های حوزه زمان و سیستم قدرت تایید می‌شوند.

دانلود مقاله isi استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *