خانه / مهندسی برق و الکترونیک / تولید انرژی الکتریکی / دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار
دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار

دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار

عنوان انگليسي مقاله :: Implementation of Distributed Generation (IDG) algorithm for performance enhancement of distribution feeder under extreme load growth

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
18 صحفه WORD
52854

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
۲٫برای افزایش کارایی فیدرDG توزیع
۳٫بهبود عملکرد فیدر توزیع
۳٫۱بهبود پروفیل ولتاژ (EPI) فیدر توزیع
۳٫۲اثر بهبود پروفیل ولتاژ روی عملکرد فیدر
۴٫تحلیل افزایش کارایی فیدر توزیع
۴٫۱ تلفات توان و افت ولتاژ
۴٫۲تلفات توان و افت ولتاژ در حضور
۴٫۳ جایابی بهینه DG
۴٫۴پیاده سازی الگوریتم IDG
۴٫۵ویژگی برجسته ابزار
IDG
۵٫مورد مطالعه ای
۵٫۱ گام ۱
۵٫۲گام ۲
۵٫۳گام ۳
۶٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله الگوریتم جدیدی را معرفی می کند که در زبان برنامه نویسی C نوشته شده است و این الگوریتم برای اجرای تولید پراکنده (IDG) در فیدر توزیع شعاعی به کار می رود که این فیدر به شدت توسط باری با توزیع غیریکنواخت دچار اضافه بار شده است. اکثر الگوریتم های موجود، برای فیدرهای توزیعی طراحی شده اند که دارای بار با توزیع یکنواخت هستند. کاربرد این الگوریتم ها محدود است چون ضریب توان واحد بوده و حجم محاسبات بالاست. روش ارائه شده در این مقاله تحقیقاتی قادر است تحت شرایط بار با توزیع تصادفی با ضریب توان پایین برای DG تنها همانند سیستم با چند DG کار کند. الگوریتم مبتنی است بر روش تحلیل که با در نظر گرفتن بدترین شرایط ممکن، روی شبکه با توزیع شعاعی اجرا می شود. تحلیل های انجام گرفته نشان می دهد که الگوریتم قادر است با بهبود پروفیل ولتاژ گره و کاهش تلفات توان کارایی سیستم توزیع را افزایش دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اجرای تولید پراکنده (IDG) این توانایی را دارد که محل و اندازه بهینه DG در هر سیستم توزیعی را بطور موثری تعیین کند. نتایج بدست آمده تایید شده و در محدود استانداردهای بین المللی هستند.

دانلود مقاله isi پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *