خانه / مهندسی برق و الکترونیک / شبکه توزیع / دانلود مقاله isi طراحی تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی
دانلود مقاله isi طراحی تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی

دانلود مقاله isi طراحی تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طراحی تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی

عنوان انگليسي مقاله :: Design Analysis, and Real-Time Testing of a Controller for Multibus Microgrid System

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
31 صحفه WORD
53211

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

واژه های کلیدی
مقدمه
ساختار سیستم
شکل ۱ : ساختار ریز شبکه
شکل ۲ :مدار قدرت و شماتیک کنترل برای اینورتر رابط شبکه سه فاز با فیلترهای LC
طراحی کنترلر
ولتاژ درونی و حلقه های کنترل جریان
شکل ۳: بلوک دیاگرام از حلقه جریان داخلی
جدول ۱: پارامترهای سیستم برای RTDS و آزمایش نمودن
جدول ۲: پارامترهای از بار موتور با استفاده از شبیه ساز در RTDS
شکل ۵: دیاگرام bode از تابع تبدلی ولتاژ حلقه بسته
شکل ۶: بلوک دیاگرام از حلقه های جریان و ولتاژ با کنترل فیدبک
حلقه های کنترل توانی اکتیو و راکتیو خارجی ازنظر مفهومی،؛
شکل ۷ : دیاگرام Bode از V_c⁄I_loud و V_c⁄(V_c^* )
شکل ۸ : خصوصیات افت و کاهش p-w
شکل ۹ : تابع همزمان سازکننده با جبرانساز توان اکتیو (واقعی)
شکل ۱۰: تابع همزمان سازی با جبران ساز توان راکتیو
حالت انتقال از مُد جزیره ای به مد اتصال شده شبکه
شکل (۱۱) بررسی اجمالی از کنترلر واحد پیشنهادی
شبیه سازی دیجیتال زمان – واقعی
شکل ۱۲: راه اندازی لابراتوار برای شبیه سازی دیجیتال زمان واقعی
انتقال از شبکه متصل شده به حالت جزیره ای
انتقال ازحالت جزیره ای به حالت شبکه ای – وصل نشده
شکل ۱۳: خروجی توان واقعی ازسیستم های DG هنگام شبیه سازی زیرشبکه جزیره ای توسط RTDS
شکل ۱۴: خروجی توان راکتیو ازسیستم های DG هنگام شبیه سازی زیرشبکه جزیره ای توسط RTDS
شکل ۱۵: همزمان سازی از شبکه و میکرو (فاز A – شبیه ساز RTDS)
شکل ۱۶: خروجی توان واقعی از سیستم DG درطول همزمان سازی (شبیه ساز RTDS)
شکل ۱۷: خروجی توان راکتیو از سیستم DG درطول همزمان سازی (شبیه ساز RTDS)
شکل ۱۸: خروجی توان واقعی ازسیستم DG درطول اتصال مجدد (شبیه ساز RTDS)
شکل ۱۹: خروجی توان راکتیو از سیستم DG درطول اتصال مجدد شبکه (شبیه ساز RTDS)
شکل ۲۰: خروجی های توان اکتیو و راکتیو ازسیستم DG شماره ۱ هنگامیکه شبکه جزیره ای است (آزمایشی)
شکل ۲۱: خروجی های اکتیو و راکتیو ازسیستم DG شماره ۲ هنگامیکه شبکه جزیره ای است (آزمایشی)
شکل ۲۲: ولتاژ خط خروجی ازسیستم شماره ۱ هنگامی که شبکه جزیره ای است
شکل ۲۳: جریان سوئیچ هنگامیکه شبکه در حالت جزیره ای وصل شده (فاز A- آزمایشی)
شکل ۲۴: همزمان سازی ازشبکه ابزار و میکرو (ولتاژ V_ab- آزمایشی)
تحقیق آزمایشی
انتقال ازحالت شبکه متصل شده به حالت جزیره ای
انتقال ازحالت جزیره ای به حالت متصل شده شبکه ای
شکل ۲۵: خروجی توان اکتیو و راکتیو از سیستم DG شماره ۱ درطول هم زمان سازی (آزمایشی)
شکل ۲۶: خروجی توان اکتیو و راکتیو ازسیستم DG شماره ۲ درطول هم زمان سازی (آزمایشی)
شکل ۲۷: خروجی توان اکتیو و راکتیو ازسیستم DG شماره ۱ درطول اتصال مجدد (آزمایشی)
شکل ۲۸: خروجی توان اکتیو و راکتیو از سیستم DG شماره ۲ درطول اتصال مجدد (آزمایشی)
شکل ۲۹: جریان سوئیچ درطول اتصال مجدد (فاز A – آزمایشی)
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله بر روی طراحی و تجزیه و تحلیل یک کنترل کننده برای سیستم میکرو چند ورودی متمرکز شده است. کنترل کننده پیشنهادی قابل استفاده با هر مولد توزیعی یا سیستم (DG) در زیر شبکه شامل ولتاژ داخلی و حلقه های جریان درتنظیم اینورتر رابط شبکه سه فاز می باشد. همچنین بررسی توان خروجی حلقه های کنترل برای کنترل توان اکتیو و راکتیو جهت سهولت به اشتراک گذاری توان بین مولدهای توزیع متوازی (DG) هنگامی که یک خطا در زیر شبکه رخ می دهد امری ضروری می باشد. کنترلر همچنین شامل الگوریتم های همزمان سازی برای تضمین اتصال مجدد هموار و ایمن از زیرشبکه ها و شبکه های همگانی مانند شبکه برق با پاک سازی خطا می باشد. با اجرای کنترلر یکپارچه، سیستم زیر میکرو چند ورودی قادر خواهد بود که بین اثر جزیره ای (محدود شدن گسیل از کاتد لامپ الکترونی به مناطق کوچک خاصی از کاتد در شرایطی که ولتاژ شبکه کمتر از مقدار معینی باشد را اثر جزیره ای (island effects) گویند و حالت اتصال به شبکه بدون اخلال دربارهای بحرانی متصل به آن سوئیچ برقرار کند. عملکرد این کنترلر در شبیه سازی با استفاده از یک شبیه ساز دیجیتال زمان – طبیعی یا همان نرم افزار RTOS و بطور تجربی با استفاده ازیک نمونه آزمایشگاهی مقیاس بندی شده ، انجام شده است.

دانلود مقاله isi طراحی تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *