خانه / مهندسی برق و الکترونیک / شبکه توزیع / دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده
دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده

دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده

عنوان انگليسي مقاله :: Defining Control Strategies for Analysing MicroGrids Islanded Operation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
23 صحفه WORD
53906

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
فهرست اصطلاحات
مقدمه
ساختار شبکه کوچک
شکل ۱ : معماری کنترل شبکه کوچک
مدل های پویا
مدل سازی منبع کوچک
شکل ۲ : مدل بلوک دیاگرام اکسید جامد پیل سوختی
مدل سازی دستگاه های ذخیره سازی
مدل سازی مبدل
کنترل مبدل PQ
شکل ۳ : سیستم کنترل مبدل PQ
کنترل مبدل منبع ولتاژ
شکل ۴ : مشخصات کاهشی فرکانس / توان اکتیو
شکل ۵ : سیستم کنترل مبدل منبع ولتاژ
رفتار مبدل در شرایط اتصال کوتاه
مدل سازی بار
عملکرد و کنترل شبکه کوچک
عملکرد اصلی تکی
شکل ۶ : طرح کنترلی برای عملکرد اصلی تکی
عملکرد اصلی چند تایی
شکل ۷ : طرح کنترل عملکرد اصلی چند تایی
شرح پلتفرم شبیه سازی
شکل ۸ : سیستم آزمایش شبکه ولتاژ پایین
شکل ۹ : شبکه ولتاژ پایین پلتفرم شبیه سازی متلب
شکل ۱۰ : مدل اکسید جامد پیل سوختی برای پلتفذم شبیه ساز متلب
نتایج شبیه سازی
عملکرد اصلی تکی
شکل ۱۱ : فرکانس شبکه کوچک ، توان اکتیو و راکتیو مبدل منبع ولتاژ و اکسید جامد پیل سوختی و توان اکتیو توربین کوچک تک محور
شکل ۱۲ : ولتاژ و جریان مبدل منبع ولتاژ و جریان اکسید جامد پیل سوختی (مقادیر موثر)
عملکرد اصلی چند تایی
شکل ۱۳ : فرکانس شبکه کوچک و توان اکتیو در توربین های کوچک
نتیجه گیری
شکل ۱۴ : ولتاژ های توربین های کوچک (مقادیر موثر) و توان های راکتیو

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف اصلی این مقاله ارائه گسترش مدل منبع کوچک و تعیین استراتژی های کنترلی که برای سنجش امکان پذیر بودن عملکرد شبکه کوچک اتخاذ می گردد ، وقتی که ایزوله شده است ، می باشد . معمولا شبکه کوچک در حالت وابسته با شبکه MV کار می کند ، هر چند ایزوله بودن اجباری یا برنامه ریزی شده اتفاق بیافتد . در چنین شرایطی ، شبکه کوچک باید دارای این توانایی باشد که بطور استوار و خود گردان کار کند . یک برآورد از نیاز دسنگاه های ذخیره کننده و استراتژی های کاهش بار در این مقاله آورده شده است

دانلود مقاله isi تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *