خانه / مهندسی برق و الکترونیک / تولید انرژی الکتریکی / دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی
دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی

دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی

عنوان انگليسي مقاله :: Combined Local and Remote Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Induction Machine Distributed Generation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
16 صحفه WORD
53155

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
کنترل ولتاژ و توان راکتیو در سیستم‌های توزیع مرسوم
تپ چنجر روی بار و خازن‌های شنت به منظور کنترل ولتاژ و توان راکتیو
فرمول‌بندی
روش ارائه شده
کنترل ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده
مطالعه‌ی موردی
تغییر ولتاژ نای از تغییر بار، کلیدزنی خازن و عملکرد OLTC
کنترل محلی ولتاژ و توان راکتیو
کنترل ترکیب محلی و دوردست ولتاژ و توان راکتیو
نتیجه‌گیری
ترجمه‌ی شکل‌ها
شکل۱٫ دیاگرام تک خطی سیستم ساده‌ی دو باس.
شکل۲٫ دیاگرام تک خطی به منظور تشریح کنترل ولتاژ و توان راکتیو.
شکل۳٫ دیاگرام مفهومی کنترل ارائه شده برای ولتاژ و توان راکتیو.
شکل۴٫ دیاگرام تک خطی سیستم تحت مطالعه.
شکل۵٫ توان اکتیو پیش‌بینی شده تقاضای بار و خروجی توربین بادی سیستم تحت مطالعه.
شکل۶٫ دیاگرام تک خطی سیستم ساده‌ی دو باس با یک تغییر بار.
شکل۷٫ OLTC و وضعیت خازن با کنترل محلی. خط توپر ضخیم خاکستری: مورد-۱ (بدون DG)، خط‌چین: مورد-۲ (با خروجی ثابت DG)، خط توپر نازک سیاه: مورد-۳ (با خروجی متغیر DG).
شکل۸٫ شاخص نوسان ولتاژ با کنترل محلی. سطر اول: مورد-۱، سطر وسط: مورد-۳، سطر آخر: مورد-۲٫
شکل۹٫ ولتاژ در برخی از باس‌های انتخاب شده با کنترل محلی. خط توپر ضخیم خاکستری: مورد-۱، خط‌چین: مورد-۲، خط توپر نازک سیاه: مورد-۳٫
شکل۱۰٫ OLTC و وضعیت خازن با کنترل محلی- دوردست. خط توپر ضخیم خاکستری: مورد-۱، خط‌چین: مورد-۲، خط توپر نازک سیاه: مورد-۳٫
شکل۱۱٫ ولتاژ در برخی از باس‌های انتخاب شده با کنترل محلی- دوردست. خط توپر ضخیم خاکستری: مورد-۱، خط‌چین: مورد-۲، خط توپر نازک سیاه: مورد-۳٫
شکل۱۲٫ شاخص نوسان ولتاژ با کنترل محلی. سطر اول: مورد-۱، سطر وسط: مورد-۳ ، سطر آخر: مورد-۲٫
شکل۱۳٫ تلفات سیستم توزیع با کنترل محلی (خط توپر) و با کنترل محلی- دوردست (خط‌چین). نمودار بالا: مورد-۱، نمودار وسط: مورد-۲، نمودار پایین: مورد-۳٫
ترجمه‌ی جداول:
جدول۱:تنظیمات OLTC و خازن‌ها
جدول۲:تغییر ولتاژ [پریونیت] در باس ثانویه‌ی پست ناشی از یک افزایش بار ۰۵/۰ پریونیت از سطوح نشان داده شده
جدول۳:تغییر ولتاژ [پریونیت] در باس ثانویه‌ی پست و باس‌های خازنی ناشی از سوئیچینگ خازن فیدر CF21
جدول۴:تغییر ولتاژ [پریونیت] در باس ثانویه‌ی پست و باس‌های خازنی ناشی از عملکرد OLTC در یک پله بالاتر
جدول۵ :کل عملکرد روزانه‌ی OLTC و خازن‌ها با کنترل محلی
جدول۶:جدول‌بندی دیسپاچینگ دوردست OLTC و خازن‌های پست
جدول۷:جدول‌بندی دیسپاچینگ دوردست OLTC و خازن‌ها با کنترل محلی- دوردست

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– این مقاله ابتدا کنترل ولتاژ محلی و توان راکتیو (کنترل محلی) را در یک سیستم توزیع مبتنی بر کنترل محلی تپ‌چنجر روی بار (OLTC)، خازن‌های پست و خازن‌های فیدر و نیز نحوه‌ی تاثیرگذاری حضور ماشین القائی مبتنی بر تولید پراکنده (DG) بر روی این کنترل را مورد بررسی قرار می‌دهد. یک هماهنگی مناسب بین تجهیزات کنترلی ولتاژ و توان راکتیو به منظور حداقل کردن تلفات در سیستم توزیع، با و بدون حضور DG، فرمول‌بندی می‌شود. سپس، یک کنترل ترکیبی از ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو (کنترل محلی- دوردست)، که مبتنی بر تنظیم دوردست خودکار کنترل محلی است تا تلفات را هرچه بیشتر کاهش دهد، ارائه می‌دهد. تنظیم دوردست خودکار در کنترل محلی- دوردست نیز قصد دارد تا همواره قیود عملکردی ارضا شوند؛ زمانی که DG در سیستم موجود باشد این امکان در حالت استفاده از کنترل محلی، وجود ندارد. فرض می‌شودOLTC و خازن‌های پست از راه دور قابل کنترل باشند، در حالی که خازن‌های فیدر این چنین نیستند. DG در هر دو حالت توان ثابت و توان متغیر بررسی می‌شود.

دانلود مقاله isi کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *