خانه / مهندسی برق و الکترونیک / تولید انرژی الکتریکی / دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی
دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی

دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی

عنوان انگليسي مقاله :: A Novel Hybrid Network Architecture to Increase DG Insertion in Electrical Distribution Systems

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
29 صحفه WORD
53203

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
معماری جدید برای افزایش تعبیه و جا اندازی DG: ساختار هایبرید
معماری جاری شبکه فرانسه
شکل ۱: ساختار ایمن شده
معماری و ساختار هایبرید
شکل ۲: معماری هایبرید
تعریف شاخص های ارزیابی
متعادل سازی تولید PL
هزینه های مختلف شبکه
معیارهای قابلیت اطمینان
ماکزیمم نرخ تعبیه DG
شکل ۳: الگوریتم مونت کارلو
مدلسازی و ایجاد ساختار هایبرید
شکل ۴: تناقض بین معیارهای PL و L
مقایسه الگوریتم های موجود
مسئله ساختار هایبرید
الگوریتم پیشنهادی برای ایجاد ساختار هایبرید
توضیح الگوریتم پیشنهادی
ایجاد راه حل اولیه:
شکل ۵: مثالی از یک چکربرد مورب و شیب دار
الگوریتم بهبود:
شکل ۶: الگوریتم بهبود
انتخاب حلقه ها
چرخ اریب:؟؟؟
شکل ۷: مثالی از چرخ اریب
دوباره ایجاد سازی حلقه ها و چک عدم تقاطع (گراف مسطح)
ایجاد فیدرهای اصلی
کاربرد در یک شبکه شهری واقعی
شکل ۸: شبکه مورد مطالعه
هزینه های مختلف شبکه
شکل ۹: تغییر هزینه ها با توجه به تعداد حلقه ها
معیارهای قابلیت اطمینان
شکل ۱۰: شاخص های قابلیت اطمینان با توجه به تعداد حلقه ها
ماکزیمم نرخ تعبیه DG
شکل ۱۱: ماکزیمم نرخ تعبیه DGها با توجه به تعداد حلقه ها
مقایسه بین ساختار هایبرید و فیدر ایمن شده
جدول ۱: مقایسه بین ساختار هایبرید و فیدر ایمن شده
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شبکه های توزیع، یک تغییر عمیق را در رابطه با طراحی و قواعد عملکردشان به علت انتظار افزایش اتصال تولید پراکنده (DG) به شبکه، تجربه می کنند. در حقیقت مطرح شدن بازار برق و نگرانی رشد جهانی برای موضوعات محیطی منجر به توسعه عظیم DG ها شده است. شمار زیادی از DGها توانسته اند مسائل تکنیکی و مشکلات فنی شبکه های توزیعی که برای پخش توان دو جهته طراحی نشده اند را مرتفع نمایند. راه حل های موجود برای حل اتصالات حاشیه ای DG ممکن است مناسب نباشند. شبکه های توزیع به طور قطعی باید به سمت هوشمند سازی و قابلیت انعطاف پذیری بیشتر پیش بروند. دو روش ممکن برای رسیدن به این هدف عبارتند از معماری های جدید و ایجاد و توسعه سیستم های هوشمند. این مقاله بر روی معماری های جدید و مدهای عملکرد تمرکز می کند. شبکه های توزیع شعاعی مرسوم و سنتی می توانند DGهای بیشتری را بوسیله مطرح کردن و معرفی کردن حلقه های ویژه مناسب، بپذیرند. یک ساختار هایبرید (ترکیبی یا چندگانه) جدید که قادر به عملکرد بصورت شعاعی و مشی (مشبکی) می باشد پیشنهاد می شود و به بریکرهای اتوماسیون و کلیدهای اتوماتیک تجهیز می شود که قابلیت اطمینان آن را بهبود می بخشد. همچنین یک الگوریتم هیریستیک (ابتکاری) برای ساختار این معماری جدید ، جهت تضمین ساختن استمرار و پیوستگی سرویس برای مشتریان و حداقل کردن هزینه کل، پیشنهاد می شود.

دانلود مقاله isi یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *